,

Lạc Việt độn toán phần 5

Posted by

I – Vị trí của Lạc Việt độn toán trong văn hóa cổ Đông phương.
Lạc Việt Độn Toán là hệ quả của một lý thuyết vũ trụ quan cổ Đông phương được phục hồi, xác định trên cơ sở hợp lý lý thuyết nguyên lý tạo ra là ’’Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ”. Lạc Việt độn toán hoàn toàn ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành với tư cách là một lý thuyết nhất quán và hoàn chỉnh. Lý thuyết này và Lạc Việt độn toán không hề tồn tại trong cổ thư chữ Hán. Chưa một triều đại nào trong lịch sử văn minh Hoa Hạ coi thuyết Âm Dương Ngũ hành như một học thuyết chính thống trong xã hội. Lạc Việt độn toán cũng chưa bao giờ được ứng dụng trong lịch sử văn hóa cổ Hoa Hạ cho đến ngày nay với phương pháp và nội dung này. Điều này chứng minh rằng Thuyết Âm Dương ngũ hành đã tồn tại trên thực tế trong văn minh cổ nhân loại. Chính thực tế này là cơ sở phục hồi Lạc Việt độn toán.
Bởi vậy, nên tính tích cực của môn này chính là sự chứng tỏ khả năng phát triển của một luận điểm nhân danh khoa học, theo tiêư chí khoa học chứng minh rằng:
Lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm.1 – Tính khoa học của Lạc Việt độn toán
Tính khoa học này được xác định theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết hoặc phương pháp khoa học:
’’Một lý thuyết khoa học được coi là đúng nếu nó giải thích hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri”
Căn cứ theo tiêu chí khoa học trên thì chúng ta thấy rằng:
– Lạc Việt độn toán với tư cách là một phương pháp tiên tri đã dự đoán tất cả những vấn đề liên quan đến nó và chứng tỏ hiệu quả rất cao của phương pháp dự báo.
– Phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành và nguyên lý căn để ’’Hậu thiên Lạc Việt phối Hà Đồ” được ứng dụng một cách nhất quán và hoàn chỉnh trong phương pháp Lạc Việt độn toán.
– Lạc Việt độn toán hoàn toàn mang tính quy luật và tất yếu là khách quan trong phương pháp.
Cũng như một giả thuyết khoa học hoặc một phương pháp khoa học, Lạc Việt độn toán cũng cần có thời gian để hoàn thiên, nhưng đó là những điều kiện cần bổ sung chứ không phải lý do để phản bác.

2 – Tính ưu việt của phuơng pháp Lạc Việt Độn Toán

 

Tính ưu việt của phương pháp Lạc Việt Độn Toán chỉ là so sánh với các phương pháp dự báo khác đang lưu truyền trên thực tế hiện nay, chứ không phải so sánh với nhu cầu về hiệu quả dự báo và thực tế thiên nhiên và cuộc sống.

2 – 1

 

Những ưu điểm của Lạc Việt động toán ở chỗ là hệ quả của một lý thuyết vũ trụ quan cổ Đông phương được phục hồi, trên cơ sở đó xác định được nguyên lý tạo ra nó chính là ’’Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ” . Bởi vậy, sự tiếp thu Lạc Việt độn toán hoàn toàn phù hợp với tính hệ thống và hợp lý trong tư duy. Do đó, sự tham khảo và nghiên cứu Lạc Việt độn toán sẽ được tiếp thu nhanh chóng so với tất cả các phương pháp dự báo khác. Đây là một trong những ưu điểm nổi trội nhất của Lạc Việt độn toán. Trên thực tế, nhưng người tham khảo, nghiên cứu ứng dụng Lạc Việt độn toán đều tiếp thu một cách nhanh chóng phương pháp ứng dụng với khả năng dự báo xuất sắc.
Ngoài ra Lạc Việt độn toán còn có những khả năng sau đấy:

2 –  2:
Cùng một thời điểm có thể trả lời nhiều câu hỏi một lúc bằng cách lấy quẻ độn liên tiếp nhau. So với phương pháp dự báo khác thường bị hạn chế không thể trả lời nhiều câu hỏi một lúc thì đây là ưu điểm của Lạc Việt độn toán.

2 – 3:
Phối hợp với phương pháp tính giờ để có thể chủ động chọn quẻ̉ tốt, giờ đẹp để tiến hành công việc. Sau khi chọn được một ngày tốt – theo các cách phổ biến – để “Lợi kiến đại nhân” thì ta chọn giờ tốt hợp lý. Thí dụ giờ Hoàng Đạo vào các giờ trong ngày có thể giao tiếp như buổi trưa, buổi chiều…Sau đó dùng quẻ Lạc Việt độn toán để tìm một quẻ tốt trùng khớp với một giờ Hoàng Đạo và giờ Hoàng Đạo lại trùng với một quẻ tốt vào khoảng giờ hợp lý cho công việc cần tiến hành sẽ có khả năng dễ thành công hơn. Có quẻ thật tốt trong ngày nhưng lại rơi vào giờ Dần, Sửu chẳng hạn thì cũng bỏ.
Trong thực tế chọn một giờ cực tốt để có thể thay đổi số phận là rất khó. Ngày giờ tốt thường là chỉ có thể làm giảm nhẹ cái xấu. Đây không phải ưu điểm nổi bật vì Chu Dịch cũng thực hiện được điều này.

2 – 4:
Tính đơn giản của Lạc Việt độn toán khiến người biết toán quẻ có thể có ngay dự báo cần thiết để ứng xử.

2 – 5:
Lưu ý: Một số ưu điểm của Lạc Việt độn toán so với các phương pháp dự báo khác mang tính thời gian. Trong tương lai, khi thuyết Âm Dương Ngũ hành và mối liện hệ của nó với các phương pháp ứng dụng được phục hồi thì sẽ có một số ưu điểm của Lạc Việt độn toán mất tính vượt trội.

3 – Tính hạn chế của Lạc Việt độn toán.
Lạc Việt độn là một phương tiên của con người dùng để dự báo tương lai, nên nó cũng phải có tính hạn chế của nó như tất cả những phương tiện mà con người đã tạo ra. Đây cũng chính là sự hạn chế chung của tất cả các phương pháp ứng dụng của con người nhân danh khoa học. Có thể nói rằng: Tất cả các phương pháp ứng dụng và công cụ dù là vật thể hay phi vật thể do con người tạo ra đều có những giới hạn của nó. Tất cả đều không tuyệt đối vì không nhân danh Thượng Đế.
Không riêng Lạc Việt độn toán mà có thể nói rằng: Tất cả những phương pháp ứng dụng dự báo của nền Lý học Đông phương cổ đều có những hạn chế chính bởi bản chất khoa học của nó – Cho dù người ta giải thích nó như thế nào: ”mê tín dị đoan”, hay sản phẩm của thần thánh….
Tính hạn chế này cũng nằm ngay tại phương pháp của nó, bao gồm:
3 – 1:
Tính quy ước của thời gian và thực tế vận động của vũ trụ.
3 – 2:
Sự khái quát của nội dung quẻ và tính cụ thể của muôn mặt sự việc, sự vật.
3 – 3 :
Tính quy ước của thời gian lên không gian bề mặt địa cầu khiên vị trí người luận đoán dễ sai lệch về phương pháp. Thí dụ như thời gian ở hai cực. Từ đó suy ra: Sự luận đoán tiên tri khó chính xác ở vùng Hàn đới hoặc cận hàn đới gần hai cực Địa cầu.

Tuy nhiên, mặc dù có những hạn chế trên thì phương pháp dự báo Lạc Việt độn toán và có thể nói rằng: Hầu hết những phương pháp dự báo đều là hệ quả của một học thuyết vũ trụ quan rất cao cấp vượt ra ngoài khả năng nhận thức của tri thức khoa học hiện đại và phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học. Việc này đã thể hiện qua hiệu quả dự báo trải hàng ngàn năm trong xã hội loài người của các phương pháp dự báo Đông phương.

 

Mời xem các bài khác:

 

  1. Lời tựa

 

  1. Lạc Việt Độn Toán – Lời giới thiệu

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 3

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 4

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 5

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 6

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 3

 

 1. Lạc Việt độn toán phần 4