Nhân tướng phú

Posted by

Hành Giản suốt đời làm quan trong phạm vi bộ Lễ, có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thiên văn, Thuật số. Sử sách có ghi, những tác phẩm về văn chương có tới 15 quyển. Các sách Lễ liệt toản gồm 120 quyển, bao gồm các loại: triều hiến, tang táng, hội đồng. Với các tên sách: Thanh đài, Hoàng hoa, Giới nghiêm, Vi thiện, Tư công, được cất giữ cẩn thận trong nhà, mà không chịu cho lưu hành ngoài đời. Cho nên trong các sách Thiên khoảnh dường thư mục, của Hoàng Ngu Tắc, đều không thấy ghi chép gì về Nhân luận đại thống phú, người đã soạn ra nó. Chỉ riêng trong Vĩnh Lạc đại điền, thì có ghi rõ là Hành Giản soạn. Lại còn viết rõ, Tiết Diên Niên, tự là Thọ Chi chú giải. Cuối bài tựa, có viết: “Hoàng Khánh nhị niên, Hoàng Khánh là niên hiệu của Nguyên Nhân Tông, là triều kế tiếp của nhà Kim. Những lời này không thể sai. Chỉ có điều, những bản khác, bỏ thiếu những dòng này.     Sách này , ghi chép những điều về tướng pháp, nội dung ngắn gọn, rõ ràng. Cho nên, trong bài tựa, Diên Niên cũng nói: Những điều khái quát, thiết yếu, trên dưới ba nghìn từ. Thu tóm hết những điều thiết yếu nhất về tướng thuật. Thứ tự khái lược nhưng rành mạch. Tưởng không phải là những hư ngôn. Sách nói rõ thuật tướng, không một lời rườm rà, khoa trương. Ngoài ra, có chép thêm những lời bàn của nhà Âm Dương học.     Sách được biên soạn dựa trên các sách cổ của Trung Hoa cổ đại nói trên, có lời chú của Diên Niên rõ ràng, tường tận. Khi đã đạt được điều này, người chú chua thêm những kiến giải khác, nhưng không đến nỗi lan man.     Chúng tôi biên soạn cuốn sách này nhằm đem đến cho độc giả vốn kinh nghiệm và tri thức cổ của cổ nhân với ý nghĩa là sách tham khảo, để quý vị độc giả thêm hiểu biết và có cách nhìn về quan niệm nhân thế của người xưa nhất là người Trung Hoa cổ…