,

Tử vi đẩu số phú giải – 26

Posted by

2.  PHƯỢNG LONG NHAN SẮC KHUYNH  THÀNH GIA HÌNH MẶT ẤY LẠI THÀNH RỖ HOA Cung Mệnh có Long, Trì, Phượng Các tất mặt mũi xinh đẹp nhưng nếu gặp Thiên Hình thì lại bị rỗ hoa.

 

3.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC THỦ ĐẮC QUÝ NHÂN CHÍ TÔN PHỐI NGỰ Nữ số cung Mệnh có Long Trì tọa thủ tất lấy được chồng sang và danh giá.

 

4.  PHƯỢNG LONG TẢ HỮU MỆNH VIÊN CHUNG THÂN PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Long Trì, Phượng Các, Tả Phú Hữu Bật hội hợp thì giàu sang cả đời.

 

5.  LONG TRÌ KHOA ĐỆ YỂM NHẬT NGUYỆT NHI TỬ TRỆ KHAM ƯU Cung Mệnh hay Quan Lộc có Nhật, Nguyệt Hãm Địa tọa thủ gặp Long Trì thì đường khoa danh khó thành mà chỉ đem lại sự buồn rầu.

 

6.  PHƯỢNG LONG MÃO DẬU ĐÔI MIỀN VƯỢNG THÌ KIM ĐẢNG CHIẾM TÊN Ở ĐẦU Cung Mệnh có Chinh Tinh, Miếu Vượng tọa thủ tại Mão, Dậu gặp Long Trì, Phượng Các thì đi thi tất đỗ đầu.

 

7. PHƯỢNG LONG MÃO DẬU SỐ AI TRƯỚC SAU VINH HIỂN TRONG NGOÀI NỔI DANH Cung Mệnh Thân, an tại Mão, Dậu có Long, Phượng thì thế nào cũng được vinh hiển nổi danh.

 

8.  LONG PHƯỢNG GIÁP QUAN THÂN CỰ CẦM THẤT Cung Quan giáp Long giáp Phượng nếu cung Mệnh cũng sáng sủa tốt đẹp tất làm quan họ.

 

9.  LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC GỒM HAI, ĐOÀI LONG PHỤ BẬT MẤY AI MỘT CHỒNG Cung Phu an tại Dậu có Long Trì, Phượng Các, Tả Phù, Hữu Bật hội hợp thì phải hai ba đời chồng.

 

10. PHƯỢNG HÀM THƯ NHI PHÙNG NHẬT NGUYỆT TAM KỲ LẠI THẬP TỬ SINH, NAM TẤT UY BÁ QUYỀN DANH NỮ TẤT DANH ĐẰNG XƯỚNG VŨ Cung tử Tức có Phượng Các, Tấn Thư, Nhật Nguyệt và Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất sinh quý tử con trai có quyền uy hiển hách con gái ca hát nổi danh.

 

11. MỆNH QUAN NHI GIÁP PHƯỢNG LONG THANH DANH SỦNG ÁI Cung Mệnh hay Quan Lộc giáp Long giáp Phượng tất có tiếng tăm lừng lẫy và được nhiều người mến chuộng.