,

Lạc Việt độn toán phần 4

Posted by

1 – Cảm ứng và cấp độ luận giải

1 – 1:
Tính cảm ứng trong Lạc Việt độn toán:
Đây là yếu tố quan quan trong cần khi luận quẻ, không chỉ trong Lạc Việt độn toán mà trong bất cứ phương pháp tiên tri nào. Nó là một yếu tố cần, không thể thiếu và có tính quyết định tính chính xác khi luận quẻ. Kết hợp với yếu tố là nội dung câu hỏi đã trình bày ở trên, nếu không có cảm hứng thì dù đã định hướng được quẻ do câu hỏi cũng sẽ luận sai. Bởi vậy, trường hợp không có cảm hứng, hoặc bị chi phối thì quẻ sẽ bớt tính chính xác, hoặc tệ hơn nữa là sẽ sai.

Cảm hứng luận quẻ được tạo ra chính là do người hỏi quẻ hòa nhịp đúng với cảm hứng luận quẻ của người tư vấn. Bởi vậy, một trong những phương pháp của Lạc Việt độn toán là tính giờ độn quẻ căn cứ vào cảm hứng của chính người độn, do người độn quyết định, chứ không tính theo giờ hỏi quẻ.
So với các phương pháp dự báo khác, Lạc Việt độn toán là con đường ngắn nhất để tới đỉnh cao của cảm thông Thiên Địa. Nhưng chính bởi phương pháp độn quẻ đơn giản, nên đòi hỏi người toán quẻ phải có cảm ứng nhậy cảm và có sự rèn luyện cảm ứng trong tất cả các cấp của nó. Các phương pháp độn toán khác thì vì tính phức tạp của phương pháp phân tích quẻ, nên người học bị chấp vào phương pháp tính toán phức tạp nên khả năng cảm ứng sẽ thấp hơn. Nhưng tất cả mọi con đường đều tới La Mã.

 

Cảm ứng trong khi hướng về đối tượng phải vô tư, trong sáng và khách quan. Nói theo ngôn ngữ cổ tức là không để tạp niệm và bị chấp. Bởi vậy, người xưa dùng biện pháp thắp nhang và khấn vái nhằm tập trung tư tưởng. Hình thức này dễ bị coi là “mê tín dị đoan”. Đời sau chỉ biết ứng dụng phương pháp mà không hiểu tại sao, nên không lý giải được mối liên hệ giữa sự khấn vái và sự ứng nghiệm của quẻ. Thực ra đó chỉ là một hình thức tập trung tư tưởng.
Quẻ Lạc Việt độn toán rất dễ học. Chỉ cần tập trung trong nửa ngày, các bạn quan tâm có thể thành thạo lập quẻ. Nhưng sự khó khăn và cũng là chỗ vi diệu của Lạc Việt độn toán chính là ở chỗ luận quẻ. Liên hệ từ tên và tượng quẻ , bạn có thể cảm ứng luận đến tận cùng của tất cả những sự kiện đến trong những điều muốn biết. Giống như một vạt nắng chiều gây cảm hứng cho nhà thơ, quẻ Lạc Việt độn toán gây cảm hứng cho nhà tiên tri, giúp đạt đến sự tận cùng sự vi diệu qua sự thăng hoa trong cảm hứng của bạn.
Tất cả các phương pháp tiên tri khác, đều có công thức chặt chẽ và phức tạp.thậm chí có thể lập trình cho từng quẻ, dù phương pháp đó phức tạp đến đâu và lập ngay cả những lời giải đoán, nhưng điều này là không thể với Lạc Việt độn toán.
Sẽ không có một trình nào hoàn chỉnh cho một phương pháp tiên tri của nền Lý học Đông phương với lời giải các kết quả của nó. Bởi vì, không ai có thể lập trình được toàn bộ sự tương tác vũ trụ cho một hành vi nhỏ nhoi của con người.
Những câu hỏi là vô định cho cùng một quẻ, mà quẻ lại phụ thuộc rất lớn vào chính câu hỏi. Lập trình chỉ là động tác đơn giản hoá lao động khi phải viết hoặc tính cách lập quẻ bằng tay mà thôi, trong khi còn nhiều sự huyền vĩ chưa đuợc khám phá.
Bởi những nguyên nhân tương tác phức tạp không thể dùng lý trí và sự hiểu biết giới hạn của cá nhân đối với sự thiên biến vạn hoá của thiên nhiên, cuộc sống và con người, cho nên tính cảm ứng được đặc biệt coi trọng trong dự báo. Cảm ứng càng cao, tri thức càng rộng thì dự báo càng chính xác.

 

Cảm ứng phải có định hướng về đối tượng cần hỏi. Nếu không định hướng được đối tượng – dù rất mơ hồ và trừu tượng (Thí dụ:hỏi ’’Năm nay điều gì xẩy ra?” – là một câu hỏi trừu tượng với nhiều đối tượng) – thì trong thế gian tỷ tỷ đối tượng, không có định hướng thì sẽ không thể luận quẻ được. Trong trường hợp này chỉ có thể cảm ứng được những vấn đề chính.
Cảm ứng và tri thức của người tư vấn phải từ hình tượng của quẻ đã độn được, để xác định, một hay nhiều yếu tố cấu thành nên đối tượng, hoặc luận ra toàn thể hính thái đối tượng đó . Bởi vậy, sự hiểu biết càng rộng, suy đoán càng chính xác.
Tất cả những yếu tố nêu trên cho thấy: yếu tố cảm ứng của người độn quẻ với câu hỏi tự thân hay khách quan do ngươì khác hỏi là rất quan trọng trong Lạc Việt độn toán. Sự chính xác của Lạc Việt độn toán và khả năng tiên tri của nó, hoàn toàn phụ thuộc vào độ cảm ứng của chính tâm hồn nguời độn quẻ .

 

Nếu độn được nhiều quẻ khác nhau, do ở nhiều địa phương có múi giờ khác nhau, hoặc cùng một địa phương nhưng luận nhiều quẻ trong những giờ khác nhau cho cùng một sự việc thì trường hợp này – giả thiết quẻ nghiêm – mỗi quẻ sẽ chỉ ra một hoặc nhiều yếu tố khác nhau cấu thành nên sự vật hoặc sự việc cần dự báo. Vì tính chất khác nhau của các yếu tố khác nhau cấu thành nên sự vật hay sự việc cần dự báo, nên quẻ khác nhau .
Bởi vậy, khi độn quẻ xong thì quẻ đã cho chúng ta thấy một phần của yếu tố cấu thành nên đối tượng. Điều này giống như một cái xe hơi bị bịt gần kín mít và chúng ta chỉ nhìn thấy một bộ phận – yếu tố cấu thành xe hơi – của nó và chúng ta phải luận ra toàn thể chiếc xe hơi. Tất nhiên, nếu chúng ta có kiến thức về chiếc xe hơi thì chúng ta sẽ luận ra chiếc xe hơi. Còn nếu chúng ta không có kiến thức về chiếc xe hơi thì có nhìn cả cái xe cũng không hiểu nó là cái gì, vì nếu chúng ta sống ở thời chưa có xe hơi, thì cùng lắm cúng chỉ luận ra cái xe mà thôi.

 

Như tất cả các phương pháp dự báo phương Đông khác, quẻ Lạc Việt độn toán có thể đoán từ chi tiết của vụ việc nhỏ và khái quát đến những vụ việc lớn . Ưu điểm của Lạc Việt độn toán là học rất dễ ,nắm vững nhanh phương pháp độn quẻ, có thể trả lời nhiều câu hỏi một lúc với điều kiện không bị lạc quẻ. Những việc bình thường trong sinh hoạt và đời sống thì chỉ cần một tri thức trung bình hoặc sự từng trải đều luận được. Nhưng để luận quẻ Lạc Việt độn toán ở trường hợp có tính qui mô lớn như: sóng thần, đại dịch…vv – tóm lại là có tính quốc tế, diện rộng – cần phải có một tư duy logic cao và kiến thức sâu .

 

1 – 2:
Các cấp độ và khả năng luận giải Lạc Việt độn toán

 

1 – 2 – 1:
Cấp I của Lạc Việt độn toán:
Ở cấp này chỉ cấn thông thạo các 9ộn quẻ,  sự cảm ứng và câu hỏi chỉ đơn giản dùng quẻ để dự báo trong sinh hoạt thường ngày, tự thân tính chất quẻ đã cho biết sự việc tốt xấu, nên dễ đoán trúng .Lúc đầu thì tra sách để xem .Khi đến đỉnh cao của giai đoạn này, sẽ không cần dở sách nữa mà ý nghĩa từng quẻ  đều thuộc làu và cộng với kinh nghiệm đoán sẽ dễ trúng.

 

1 – 2 – 2:
Cấp II của Lạc Việt độn toán:
Đến cấp II thì đối tượng cần biết đã bắt đầu phức tạp vì vượt qua giới hạn của sinh hoạt quanh ta. Bởi vậy cảm ứng của chúng ta phải rất nhậy cảm, tâm phải vô tư, kiến thức rộng và nhuần nhuyễn phương pháp luận khi giải quẻ thì dự báo mới chính xác. Nhưng ở cấp này, vẫn nằm trong các quẻ độn và không vượt ra được phương pháp luận và cảm ứng trong 48 quẻ Lạc Việt độn toán.
Đến cấp này cần phối hợp những quy luật sinh khắc của Ngũ hành trong không thời gian, Như tiết khí, hành khí của tháng, năm, mệnh vận của người cần tư vấn tương tác với quẻ.

 

1 – 2 – 3:
Cấp III của Lạc Việt độn toán:
Lúc này cảm ứng đã thuần thục, sự nhậy cảm tăng cao, không cần đến quẻ mà chỉ cần nhìn tượng có liên quan đến quẻ để phán xét. Lúc này tượng có trước và quẻ có sau. Không phân biệt quẻ Âm hay quẻ Dương.
* Thí dụ:
Một ô tô lớn phóng nhanh trên đường gây cảm ứng bất ngờ vì xốc do chiếc xe lớn chạy nhanh đưa lại tượng quẻ Kinh – Xích khẩu nên luận rằng: sẽ có tai nạn lớn sau đó. Đây là trướng hợp giông như Thiệu Khang Tiết cảm ứng với tiếng chim phương Bắc, nhưng hót ở phương Nam. Đoán rằng: Nhà Nam Tống sắp mất .
* Thí dụ:
Có người lấy nicknem ’’Nắng Chiều” nhờ tư vấn chuyện tình cảm .
Tôi đã cảm hứng luận quẻ theo nicknem này: Nắng Chiều là tựa của bài hát về những kỷ niệm cũ nơi quê nhà. Nắng chiều không gay gắt, nhưng gợi nhớ quá khứ của một ngày đã qua của những người yêu nhau  Họ còn nhớ đến nhau, nhưng cuộc sống đã làm tình cũ chỉ còn là kỷ niệm cho mỗi khi trống vắng trong tâm hồn.
Nắng chiều là sự tiếc nuối ngày qua, chứ không còn là tình yêu, tình người mãnh liệt.
Nắng chiều là cái đến tất nhiên sau trưa hẻ, chứng tỏ họ đã một thời sống với nhau, rất nồng ấm, chân thành và trải lòng cho nhau, không hề gian dối.
Nắng chiều chỉ còn ở phía cuối xa xa, phải chăng họ đã không còn bên nhau, mà mỗi người mỗi nới, chân trời góc biển.
Nắng chiều tượng của mùa thu mà cả không gian cũng hiu hắt với tình người.
Bởi vậy với sự suy luận này thì cần nhanh lên để giữ lại hoàng hôn. Đừng để chiều tím phủ chân trời thì tình đi không trở lại.l
Nắng chiều sẽ chỉ đẹp cho đến hết tháng 8 Âm lịch. Sau đó là ’’Chiều Tím’’.

 

Bản thân Nắng Chiều đã xác nhận chính xác 100% về cả quá khứ lẫn hiện tại.

 

1 – 2 – 4:
Cấp IV của Lạc Việt độn toán:

Đến cấp IV trong lý gọi là cảm thông Thiên Địa, không cần gieo quẻ nữa. Lúc này chỉ thấy là biết, tâm hồn thanh tịnh, vô tư, vô tính, trút bỏ tham hận và nhận thấy vũ trụ, trời, người cùng vạn vật, cỏ cây đều đồng nhất thể. Đây là lúc nhìn thấy gì nói nấy, cứ thế mà toán… Không chỉ Lạc Việt độn toán mà hầu như khắp trong các phương pháp dự báo Đông phương đều có thể đạt đến cấp này.
Đức Phật nói:
“Một con cá vẫy đuôi, có thể chấn động tam thiên, đại thiên thế giới”.
Lúc ấy, khi thốt nhiên hạnh ngộ, nhận thấy vô thường, vạn vật nhất thể cảm ứng mà đoán mọi chuyện thế gian. Đó chính là sự tương quan tương hợp, là đỉnh cao nhất của cảm ứng tiên tri.
Ông Trịnh Xuân Thuận có viết:
Để giải thích bất cứ một hiện tượng dù rất nhỏ, cũng phải viện dẫn đến lịch sử của toàn thể vũ trụ.

 

Tôi quan niệm  rằng:
Tất cả các phương pháp dự báo tiên tri đều phải là hệ quả của một hệ thống nguyên lý lý thuyết đã hoàn chỉnh trước đó.

 

2  – Lac Việt độn toán luận giải

 

2 – 1: Điều đặc biệt cần chú ý là luận quẻ liên quan rất chặt chẽ đến câu hỏi.
Nếu không căn cứ vào câu hỏi thì không có cơ sở luận quẻ. Chính vì tính đa dạng của cuộc sống và của  mỗi con người chúng ta, cần xác định được mục đich của câu hỏi và suy xét, cân nhắc kỹ từng từ của câu hỏi. Trong Lạc Việt độn toán, cùng một quẻ như nhau, cùng một sự việc giống nhau cho một người hỏi; nhưng cách hỏi khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Câu hỏi là một yếu tố tương tác rất quan trọng trong việc toán quẻ Lạc Việt độn toán. Bởi vì bản thân danh tự của quẻ Lạc Việt độn toán sẽ không nói lên điều gì, ngoài dịnh tính tốt xấu đơn giản. Nhưng trước một câu hỏi kết hợp với quẻ độn được thì chính câu hỏi là sự định hướng cho việc luận quẻ từ tính chất quẻ đó, để dự báo hay tìm hiểu bản chất sự việc.
Thí dụ:
Với một quẻ Sinh Tiểu Cát thì tự danh tính của quẻ đó sẽ không nói lên điều gì. Nhưng nếu có một câu hỏi – như là: ’’Liệu tôi làm việc này, hoặc chuyện kia thì tốt hay xấu”…vv…. thì chính câu hỏi đã định hướng cho việc luận quẻ Sinh Tiểu Cát, vốn là một quẻ tốt.
Hoặc:
Cũng cùng quẻ Sinh Tiểu Cát, nhưng với câu hỏi:”Chúng tôi định đầu tư làm ăn lớn được không?” thì quẻ này cho thấy không được vì   tính chất của quẻ chỉ là tiểu lợi và sự mạnh
Như vậy, cùng một quẻ, cùng một sự việc, nhưng cách hỏi khác nhau đã cho kết qủa khác nhau trong khả năng tiên tri .

2 – 2 :
Kết luận:
Luận quẻ, cần chú ý phân tích nội dung câu hỏi.  Hiểu sai câu hỏi sẽ định hướng sai khi luận quẻ.

 

3 – 1:
Luận giải và ý nghĩa của quẻ

3 – 1 – 1: Luận và giải quẻ đơn giản.
Một quẻ được coi là đơn giản khi câu hỏi chỉ mang một ý nghĩa đơn tuyến khi giải quẻ. Quẻ đơn giản chỉ để trả lời cho các trường hợp là xấu – tốt, thắng – thua, đuợc – mất, vui – buồn, nên – không v.v…  .
Quẻ Lạc Việt độn toán có thể luận từ đơn giản đến phức tạp. Đơn giản nhất là luận theo ý nghĩa trực tiếp của quẻ, thí dụ: Tử là chết, Vô vong là không được việc gì. Vậy Tử Vô vong là một quẻ xấu, việc bất thành, bế tắc….
Ta thấy trong quẻ Lạc Việt độn toán,việc đầu tiên cần nhìn tổng quát tượng quẻ để thấy kết quả dự báo của việc cần toán, ý nghĩa trực tiếp của tên quẻ. Tên quẻ biểu hiện cho tượng quẻ và tượng quẻ cho biết ngay sự tốt xấu.sẽ có ngay câu trả lời cho những trường hợp đơn giản trên. Đây là phương pháp luận quẻ đơn giản nhất. Phương pháp này có thể áp dụng cho mọi trình độ.
* Ví dụ:
Một học viên lớp Lạc Việt độn toán thấy nguời bạn lo cho sức khỏe của nguời thầy vì thấy thầy không được khỏe, hình như bị bệnh, bèn độn một quẻ hỏi sức khoẻ của thầy.
Tháng 3 ngày 6. Giờ Mùi năm Bính Tuất – 2006.
Quẻ: Sinh – Ðại An.
Luận quẻ: thầy vẫn khỏe, chỉ làm việc nhiều quá nên hơi mệt.

 

3 – 1 – 2: Luận và giải quẻ phức tạp.
Một quẻ được coi là phức tạp vì tính phức tạp của sự vật hay sự việc cần giải đoán, dẫn đến phương phápm luận quẻ phức tạp. Để luận đoán loại câu hỏi này cần vận dụng sự tương tác của Âm Dương Ngũ hành thể hiện trong quẻ, hoặc phải dùng quẻ độn để tìm hiểu sâu bản chất sự vật, sự việc cần luận đoán.

 

* Ví dụ:
Anh Killbill yêu cầu dùng Lạc Việt độn toán để đoán một vật anh mới mua được. Đề nghị chio biết là vật gì?
Các học viên Lạc Việt độn toán lần lượt toán quẻ như sau:
Quẻ của  Ninh Thuận:
Khai Đại an .
Ninh Thuận đã thấy Khai Thuỷ liên quan đến nhạc – Thuỷ có tính chất sóng tượng âm thanh. Đại an là cái hộp màu vàng và to. Khai còn có nghĩa là một vật dài kèm với một vật to màu vàng và âm thanh “khai” từ đó mà ra.

 

* Quẻ của What:
Tử Đại An.
Quẻ này luận ra cây đàn – Tử Kim trên cái thùng gỗ màu vàng và to. Thùng gỗ màu vàng sinh kim, tức dây đàn. Trong cây đàn guita, thùng gỗ là thể của cây đàn và nó là lý của âm thanh trên cây đàn.

 

* Quẻ của Mai Trâm:
Sinh Tốc Hỷ là mới có một niềm vui. Đây là một giá trị văn hoá, Tốc Hỷ là ánh sáng, là văn hoá .
Quẻ độn: Thương Xích khẩu
Thương là buồn là trạng thái tình cảm, Xích Khẩu là nói lên trạng thái đó. Xích khẩu Kim chính là âm thanh phát ra từ dây đàn để nói lên tình cảm Thương Mộc. Chính là cây đàn.
Như vậy, chúng ta thấy rằng: Cả 3 quẻ dù khác nhau đều có khả năng luận ra cây đàn và một quẻ đã luận đúng. Qua đó ta thấy khi trong tâm tưởng chúng ta nghĩ về một đối tượng do tác động của câu hỏi thì chính cảm ứng của chúng ta sẻ đưa suy luận theo chiều hướng đó. Vì vậy mỗi quẻ dù khác nhau đều khai thác những yếu tố khác nhau của đối tựơng cần khám phá hay nói cách khác:mỗi quẻ chỉ ra một hoặc nhiều yếu tố khác nhau cấu thành nên đối tượng cần khám phá . Vì tính chất khác nhau của các yếu tố khác nhau thuộc về đối tượng cần khám phá, nên quẻ khác nhau. Điều nay tương tự như nhà khảo cổ khám phá ra một khúc xương của co9n Khủng long và suy luận ra toàn bộ hình thể của con Khủng long khi còn sống.

 

3 – 1 – 3: Tính khách quan của quẻ và lợi ích của con người.

 

Lạc Việt độn toán có tính qui luật và khách quan. Cũng như thiên nhiên không có tốt xấu. Những quan niệm tốt và xấu là do con người quan niệm. Ngày tốt mà con người khai trương lại là ngày xấu của con heo bị mổ làm vật cúng tế. Trên cơ sở này người luận đoán theo bất cứ phương pháp nào – Bốc Dịch, Mai Hoa, Lạc Việt độn toán ….- cần khách quan và chiêm nghiệm về quy luật của thiên nhiên xã hội và con người thể hiện qua quẻ toán được – vốn bản chất chỉ là phản ánh một giai đoạn tồn tại của tự nhiên ứng với quẻ và không có tốt xấu. Bởi vậy, quẻ tốt hay xấu còn tuỳ thuộc vào sự việc cần hỏi và đối tượng, tùy tính chất câu hỏi và nguời đặt câu hỏi
Ví dụ trong năm Ất Đậu 2005 – quẻ  Cảnh Tốc Hỷ được coi là quẻ tốt nhất, Tử Lưu Niên là quẻ xấu nhất.
Nhưng sự xấu tốt đó phần nhiều phụ thuộc vào ý niệm phổ biến của con người. Bản chất của quẻ chỉ phản ánh tính chất của qui luật thiên nhiên phản ánh qua tượng quẻ.
* Ví dụ:
Một người già bệnh nặng gần chết. Thân nhân hỏi: Người này có chết không? Quẻ ra là Cảnh Tốc Hỷ thì chưa thể luận là người này sẽ sống khỏe mạnh và sẽ đi du lịch được. Bản chất của quẻ chỉ là sự nhàn hạ và nhanh chóng. Trường hợp cụ thể này phải luận là người bệnh sẽ chết nhanh và thanh thản.

 

* Ví dụ: Nếu đánh đề, bán độ trong trận bóng mà gặp wẻ Tử Lưu Niên thì vụ bán độ đã không bị phát hiện (Nếu là nguời bán độ đặt câu hỏi). Vì Tử – là chết, là ngăn chặn thuộc  hành Kim, sinh Lưu Niên – Âm mưu, lừa lọc – thuộc Thuỷ. Do đó với quẻ Tử Lưu Niên thì Tử Kim sinh Lưu Niên Thuỷ, nên việc thành. Tuy nhiên vì bản chất quẻ xấu. Bởi vậy, nếu nghiện cờ bạc, làm việc mờ ám thì sớm hay muộn cũng vướng vào pháp luật.

 

3 – 1 – 4: Tính giới hạn của quẻ và sự phong phú của cuộc sống.
Cũng như cac phương pháp dự báo khác. Quẻ thì giới hạn. Như Bộc Dịch chỉ có 64 quẻ, Lạc Việt độn toán 48 quẻ. Nhưng cuộc sống thì muôn hình vạn trạng mà quẻ cần chiêm đoán. Bởi vậy, mỗi một quẻ phải quản hành trăm ngàn sự việc sự vật. Như bàn về nghề nghiệp gặp quẻ Khai Xích khẩu thì cũng có hàng trăm nghề liên quan đến quẻ này:
Tiếp thị, ngoại giao, trực điện thoại, cô thày giáo, nhà hàng, phát thanh viên, luật sư…vv. Ngồi trước màn hình lên mạng cũng là Khai Xích Khẩu (Xích Khẩu: cái miệng – màn hình. Khai: đường truyền).đó là chưa kể đến những nghề rất lạ đang xuất hiện vượt ra ngoài kiến thức phổ thông. Bởi vậy, đôi khi trước sự muôn vẻ của cuộc sống , người luận đoán cần tham vấn thân chủ. Như khi được hỏi về sự thành công trong nghề nghiệp thì nên hay hỏi thẳng: Anh/ Chị làm nghề gì rồi sau đó mới khớp lại với quẻ xem có hợp không. Ngoài mấy nghề chính – có từ ngàn xưa dễ đoán vì mang tính khái quát là: Sĩ, công, nông, thương, võ nghiệp, quan lại…còn những nghề mới bây giờ thì rất khó đoán chính xác. Bởi vậy cần kiến thức rông và suy doán logic phù hợp với hoàn cảnh.
ví dụ:
Khi tôi ở  Hanoi, một người bạn rất thân chỉ vào cửa hàng văn phòng phẩm và nói:
– Tớ muốn mua tặng cậu một món quà làm kỷ niệm . Nghe nói cậu bói toán giỏi lắm. Vậy đố cậu, tớ định mua cho cậu cái gì ?
Vì là bạn thân, tôi chẳng câu nệ, độn được ngay quẻ: Khai Tiểu Cát . Tôi luận rằng: Khai là một vật dài, Tiểu cát là giá trị nhỏ, niềm vui nhỏ, chủ về tình cảm. Khai Thuỷ dưỡng Tiểu Cát Mộc . Như vậy vật này nhằm mục đích kỷ niệm cho một tình cảm, chứ không phải mua chỉ để dùng.
– Cậu đoán đúng rồi ! Nhưng nó là cái gì?
Thật khó quá! Tôi nghĩ chỉ có thể là cái bút hoặc quyển sách! Nhưng cũng ko phải vì đây là lý tương sinh Khai Thuỷ dưỡng Tiểu Cát Mộc thì vật này bền vững về thời gian. Tiểu Cát Mộc lại là trong cửa hàng văn phòng phẩm, nên tôi đoán là cái bút.
– Thế mà cũng đoán ! Bạn tôi cười.
Thì ra anh ấy mua tặng tôi cái cà vạt . Tôi cự lại:
– Cậu  chỉ vào cửa hàng văn phòng phẩm bảo đoán thì đến tài Thánh tớ cũng ko tưởng tượng được là trong đó lại có thể bán cà vạt.
Thông thường  các cửa hàng văn phòng phẩm không bán cà vạt.

 

Qua đó để  bạn đọc  thấy: Quẻ không sai. Nhưng vấn đề là ở chỗ luận thế nào và nó tuỳ thuộc vào sự hiểu biết với điều kiện môi trường. Nếu như tôi vào trong cửa hàng đó quan sát thì may ra có thể đoán là cái cà vạt.
Trong bất cứ trường hợp nào, để luận đúng đến chi tiết một cách chính xác thì phải có kiến thức rộng về vấn đề liên quan .
Thiếu tri thức thì chỉ đoán chung chung được thôi . Cụ thể trong trường hợp trên, phải có kiến thức – thấy được – về các mặt hàng bán trong cửa hàng văn phòng phẩm, để đoán ra cái cà vạt trong hàng trăm mặt hàng của cửa hàng . Còn ko biết trong đó nó bán cái gì thì …chịu.

 

Bởi vậy, những người muốn ứng dụng các phương pháp dự báo rất cần kiến thức rộng về nhiều phương diện. Kiến thức càng rộng khả năng luận đoán càng chính xác. Bởi vậy những người dự đoán xuất sắc thuờng  là người uyên bác. Điều này đúng với tất cả các bộ môn dự đoán.

 

3 – 1 – 5: Quẻ và sự phản ánh cục bộ sự việc.
Quẻ đôi khi chỉ phản ánh cục bộ sự vật hay sự việc. Thí dụ điển hình là việc luận đoán cây đàn guita ở trên. Bởi vậy, người luận đoán cần có kiến thức rộng để từ một phần của sự vật, sự việc suy luận ra toàn bộ sự việc.
Với giả thiết quẻ luôn luôn ứng đúng sự việc nhưng do trình độ giải đóan thường hạn chế, nhất là đối với nguời mới học nên kết quả giải đóan có khi đúng có khi sai, do ý nghĩa của quẻ  thường thể hiện trong thực tiễn dưới nhiều hình thức muôn màu muôn vẻ nên người gỉải đoán nhiều khi không hình dung được hết  các tình huống, cũng có khi người hỏi chỉ căn cứ vào câu hỏi của mình để đánh giá đúng sai trong khi quẻ lại ứng vào phương diện khác của câu hỏi mà người hỏi vô tình không nghĩ tới.
Một kinh nghiệm nữa là để chi tiết thêm về điều cần đoán: khi đã hiện quẻ và nêu đuợc bản chất nội dung sự việc có thể cần phải hỏi thêm hoặc yêu cầu thân chủ  mô tả thêm chi tiết điều ta cần đoán để xem có ứng đúng với điều đoán không thì việc luận đoán sẽ theo sát và đúng  hướng chúng ta đưa ra.

 

Ví dụ trường hợp có người hỏi về việc giấy tờ xuất ngoại. Tôi không căn cứ vào thời gian hỏi quẻ mà độn theo giờ tôi coi quẻ. Cụ thể là:
Người hỏi vào giờ Tỵ ngày 21 tháng 19.
Nhưng tôi lấy quẻ vào giờ Thìn, ngày 22 tháng 10 năm Ất Dậu:
Quẻ Tử Lưu Niên cho việc giấy tờ.
Quẻ Tử Lưu Niên có nghĩa đen là chết và giữ lại thời gian.Quẻ này phù hợp với hiện trạng đang lo lắng của người hỏi. Lưu Niên trong trường hợp này là lo lắng, suy nghĩ trước một thực trạng khó khăn (Tử – nghĩa là chết rồi, bị chăn lại, không còn hy vọng gì). Lưu Niên cũng còn có nghĩa là họ đã tiến hành làm việc này từ lâu – ít nhất là trên 6 năm. Khi làm thủ tục để đi cũng chẳng hy vọng gì. Tử có nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài như: điều kiện giấy tờ khó khăn, không hoàn chỉnh, phải bổ xung mất thì giờ và chờ đợi.

 

Nhưng Tử thuộc Kim sinh Lưu niên Thuỷ. Nên tuy có khó khăn vậy, nhưng về căn bản họ lại có thế mạnh như là sự ưu tiên hoặc mối quan hệ với người bảo lãnh tốt, hoặc sự bảo lãnh chính danh phù hợp với chính sách nhập cư của nước sở tại. Nên cuối cùng họ sẽ vượt qua được, tuy  lâu.

 

Quẻ độn là Kinh Tốc Hỷ. Cho thấy họ sẽ có bất ngờ vào phút chót và vượt qua được hoàn cảnh. Tốc Hỷ Hoả là bản mệnh của họ, là nội hàm của sự việc thắng Kinh Kim. Quẻ Tử – Kinh là điều kiện môi trường đều thuộc Kim. Kinh còn có nghĩa là nước lớn nên cũng có thể luận là một cường quốc lớn phương Tây, có thể là Hoa Kỳ.

 

Với quẻ này thì cuối xuân hoặc đầu hè sang năm họ sẽ đi.
Quẻ nghiệm.

 

3 – 1 – 6: Nhiều người cùng luận một việc.
Trường hợp đặc biệt này thường chỉ xảy ra khi luận đoán những sự kiện lớn trong xã hội được nhiều người quan tâm; như cuộc chiến tranh Vùng Vịnh….Hoặc được thực hiện bởi một nhóm tư vấn dự báo các sự kiện mang tính xã hội, hoặc quốc gia; như Hội Chiêm tinh Hoàng gia Thái Lan…..
Khi rơi vào trường hợp này thì về nguyên tắc ”chân lý chỉ có một” nên tất cả các quẻ nghiệm đều phải nhất quán cho diễn biến trong tương lai của sự việc và phản ánh đúng toàn bộ hay một phần sự việc. Cho dù dùng phương pháp dự báo nào: Lạc Việt độn toán,  Bốc phệ, Mai hoa…..Xét riêng Lạc Việt độn toán, nếu quẻ nghiệm thì dù ra quẻ khác nhau, nhưng để dự báo một việc như nhau thì cũng sẽ rơi vào trường hợp trên: Hoặc phản ánh toàn bộ sự việc, hoặc một phần sự việc và tất cả phải nghiệm đúng một cách nhất quán cho diễn biến tương lai của sự việc.
Trong cổ thư có ghi nhận về phương pháp ứng sử của nhà vua với các quẻ dự báo mà một phần trong đó được miêu tả như sau:
-Nếu ba người cùng bói ra quẻ khác nhau thì vua theo hai người.
Nhưng đây chính là điều cần lưu ý:
Điều kiện này chỉ được coi là đúng với ba người (hoặc hơn) đều nắm vững phương pháp dự báo và tài năng ngang nhau. Dự báo là một khoa học thực sự như tất cả các bộ môn khoa học khác, được thừa nhận trong tiêu chí khoa học. Tất nhiên đã là khoa học thì không lệ thuộc vào số đông. Ngày xưa khi vua Lý bị bệnh nan y, số đông những nhà lương y tài giỏi thời bấy giờ đều bó tay. Nhưng một mình hòa thượng Khổng Minh Không đã chữa được cho nhà vua. Do đó, nguyên lý theo số đông trong dự báo là một việc cần xem xét, nó chỉ có khả năng đúng trong điều kiện tôi đã trình bày ở trên.
Chúng ta cùng quán xét hiện tượng thực tế dưới đây, minh họa cho trường hợp này

Năm 2006 – Bính Tuất. Nước Pháp đang rộn lên vì luật lao động mới. Nghiệp đoàn và sinh viên rầm rập biểu tình. Sự việc chưa ngã ngũ nên mới chứng tỏ được sự linh nghiệm của Lạc Việt độn toán.

 

Hai học viên lớp Lạc Việt độn toán là What và Luke cùng dự đoán cho câu hỏi:
– Bộ luật lao động của chính phủ Pháp có được thi hành không?
– Cuối cùng cái gì sẽ xảy ra liên quan đến bộ luật lao động này?

 

Học viên What:
Quẻ Tử Tốc Hỷ. Tốc Hỷ thuộc Hỏa,chủ về may mắn thành công. Tử thuộc Kim là khó khăn trắc trở… Bộ luật này sẽ được áp dụng trên nước Pháp trong vòng 2-7 tháng nữa. Hơn nữa, dân Pháp có truyền thống biểu tình đình công. Nên đâu lại vào đó. Ai biểu tình cứ biểu tình, chính phủ biểu áp dụng thì cứ áp dụng.

Quẻ độn: Kinh Xích khẩu là sẽ có sự đối đầu quyết liệt giữa các nghiệp đoàn và sinh viên với chính phủ Pháp. Hai hành Kim đối chọi nhau chan chát. Xích Khẩu tức là sự đối thoại, hô hào đình công bãi thị rất lớn. Cuối cùng thì chính phủ Pháp sẽ dùng quyền lực của mình (Kinh) để quyết đoán vấn đề, chấm dứt mọi sự chống đối theo luật pháp qui định.
Chủ thể của câu hỏi là “Bộ luật lao động” ứng với Tốc Hỷ Hoả thắng kim. Chứng tỏ nó sẽ được áp dụng vào mùa hè này. Nhanh là tháng 4 (Hai tháng sau) , Chậm là tháng 7/ 8 Âm lịch. Bộ luật này sau khi áp dụng còn tiếp tục gây tranh cãi và sẽ là đề tài của phe đối lập trong chính trường Pháp về sau (Kinh Xích khẩu ).

 

Học viên Luke:
Năm Bính Tuất, tháng 2 ngày 28, giờ Tuất.
Quẻ: Sinh – Đại An. Đây là sự áp đặt từ bộ máy lập pháp nên sẽ rơi vào tình trạng “trên bảo dưới đành nghe”. Quẻ này cho thấy điều luật này ít nhiều cũng có mặt tích cực của nó và là khởi mào cho một cuộc cải tổ và mang tính bắt buộc.
Chống đối là có, nhưng chỉ từ những người dân thấp cổ bé họng mà thôi.
Bộ luật lao động chắc chắn sẽ được thi hành. Thời gian thi hành là tháng 8 âm lịch.

 

Quẻ độn Thương – Lưu Niên. Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Dư luận sẽ xôn xao, người dân sẽ hoang mang. Sẽ có những cuộc đình công nhưng sẽ không có những hành động cực đoan, nhưng rồi thì người dân cũng phải chấp nhận bộ luật này thôi.
Quẻ nghiệm .

 

3 – 2:  Quẻ độn

 

Ưu điểm của quẻ Lạc Việt độn toán là có thể xem cho nhiều người một lúc và trả lời nhiều câu hỏi một lúc, chính là nhờ quẻ độn. Nhưng cần lưu ý tất cả những quẻ độn trong một giờ đều là những phần tử tập hợp của quẻ trong giờ đó và chịu ảnh hưởng của quẻ chính chủ giờ đó.
Ví dụ: Kinh –Vô vong /năm duơng/là một quẻ xấu, quản một giờ mà chúng ta độn được. Như vậy tất cả những quẻ độn trong giờ này dù tốt thì cũng chỉ là những hiện tượng trong một phạm trù xấu và ngược lại.
Trong cùng một giờ, có từ hai người trở lên cần vấn quẻ thì người đầu tính vào quẻ chính ,người thứ hai tính vào quẻ độn kế, người thứ 3 tính vào quẻ độn tiếp theo nữa….
Một người hỏi nhiều việc thì cứ thế độn tiếp.Trường hợp này chỉ ứng dụng đông người và coi liên tục, cần chú ý vì rất dễ lạc quẻ .
Tôi đã có lần xem cho 2 cô bé cùng tuổi, đến cùng một giờ, tuổi bố mẹ như nhau, chỉ khác có tuối và giới tính người em út. Trường hợp này phải ứng dụng độn quẻ.
Tuy nhiên Lạc Việt độn toán cũng có mặt hạn chế hơn so với Bốc Dịch là khó đoán thật chính xác về thời gian .
Ví dụ :
Trong cuộc chiến vùng Vịnh II – kết hợp với Tử Vi của ông Hussen – tôi chỉ đoán được: “Cuối tháng hai xảy ra chiến tranh và đầu tháng ba Âm lịch kết thúc”. Trong khi đó Thiên Cơ dùng Dịch đoán chính xác tới ngày chiến tranh, và Dương Tường (Tức Thanh Long) thì dung sai đoán trước ngày kết thúc chiến tranh chỉ có 3 ngày.
Đây là việc tôi đang tìm hiểu thêm về mặt lý thuyết.
Hy vọng với thời gian các bạn sẽ cùng chúng tôi nghiên cứu phát hiện và hoàn chỉnh.
Lưu ý:
Quẻ độn nằm trong phạm trù của quẻ chính. Nhưng nếu là người khác hỏi, hoặc là sự việc khác thì tính chất của quẻ độn vẫn chiếm vai trò chủ đạo. Quẻ chính chỉ là yếu tố xét để gia giàm.

 

3 – 2 – 1: Lạc Việt độn toán và khả năng hóa giải sự xấu
Trên thực tế khả năng hoá giải của Lạc Việt độn toán đã đuợc chững nghiệm qua thực tế, chuyện nhỏ hoá giải nhỏ, chuyện lớn hoá giải lớn…nhưng cũng có những chuyện không thể hóa giải ,vì quẻ cho biết không thể hoá giải được.
Ví dụ: Đây là một truờng hợp rất cụ thể độn quẻ cho thấy khả năng hoá giải rất cao ,và tôi cảm ơn hội viên Bluepearl đã đồng ý cho chứng nghiệm công khai
Bluepearl yêu cầu giúp đỡ vì một việc nan giải. Cụ thể là hợp đồng đã ký với khách hàng có  nguy cơ bị hủy bỏ do trục trặc về nguồn cung cấp. Hậu quả là sẽ bị khiếu kiện bồi thường rất rắc rối, mặc dù đang rất nỗ lực để cứu vãn hợp đồng này không biết có được không?
Quẻ Sinh –  Xích Khẩu
Quẻ này cho thấy rõ: Qua mùa xuân mọi việc sẽ trở nên rắc rối, Xích Khẩu chủ sự tranh chấp, cự cãi. Quẻ Sinh cho thấy sự việc đã manh nha bắt đầu. Nhưng Sinh Mộc vượng vào mùa Xuân nên sự việc chưa xảy ra bây giờ. Bởi vậy khi sự việc tiên đoán xấu và bản chất sự việc cho thấy khả năng xấu xảy ra thì tất yếu chúng ta phải tìm một phương pháp hóa giải. Quẻ Lạc Viêt Độn Toán đồng thời đã chỉ ra một hướng hóa giải.
Phương pháp hóa giải của sự kiện này nằm ngay trong quẻ độn của Sinh Xích Khẩu là Thương Tiểu Cát.Thương Tiểu Cát là thuần Mộc, xét hai quẻ liên tiếp liên quan đến nhau ta thấy ba hành Mộc chống lại một hành Kim là Xích Khẩu – vốn là quẻ mang tính tranh chấp cự cãi, kiện tụng trong trương hợp này  ….
Mộc trong trường hợp này sắp thứ tự sẽ thấy :
Sinh = Sự bắt đầu, mới xuất hiên…
Thương= Trạng thái tình cảm buồn,…
Tiểu Cát = Sự vui vẻ, lợi nhỏ, tình cảm…
Kim khắc Mộc là lý của Ngũ hành. Nhưng Mộc quá vượng Kim sẽ không khắc nổi, đó là dụng của Ngũ Hành.
Như tôi đã trình bày: Quẻ Bát Môn là điều kiện môi trường. Quẻ Luc Nhâm là bản chất nội dung của sự việc, sự vật đây là quẻ thuần về tình cảm. Vậy sách lược đối phó là dùng tình cảm để thuyết phục: Quẻ thuộc Mộc (Tiểu Cát) còn có nghĩa là giấy tờ hợp đồng.Như vậy đối sách cụ thể là dùng tình cảm (ăn nhậu, tâm sự, nói khó, kêu gọi sự thông cảm..),   để sửa lại hoặc hủy bỏ hợp đồng. Biến hành Kim của Xích Khẩu mang yếu tố kiện cáo, thành sự hủy hợp đồng, dùng tình cảm để xóa đi sự mâu thuẫn. Nếu có người nữ khoảng 30 tuổi hợp tác trong việc này chắc thành công.

 

Xác nghiệm: Bluepearl đã đi gặp khách hàng để thương thuyết và đã áp dụng kế sách hóa giải theo huớng tình cảm, trình bày hoàn cảnh, năn nỉ ,… cuối cùng đối tác đồng ý sửa hợp đồng. Mong muốn của Bluepearl đổi nhà cung cấp đã thành công hoàn toàn.
Lưu ý:
Không phải quẻ độn nào cũng hóa giải được

 

Mời xem các bài khác:

 

  1. Lời tựa

 

  1. Lạc Việt Độn Toán – Lời giới thiệu

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 3

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 4

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 5

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 6

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 3

 

 1. Lạc Việt độn toán phần 5