,

Lạc Việt độn toán phần 1 – 4

Posted by

5 –  Lạc Thư hoa giáp nguyên tắc ứng dụng trong Lạc Việt độn toán

 

Sự phục hồi những nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành căn cứ theo tiêu chí khoa học được cộng đồng của tất cả các ngành khoa học thế giời thừa nhận. Sự phát kiến đầu tiên mà tôi mong các bạn tìm hiểu Lạc Việt độn toán là “Nguyên lý nạp âm trong bảng 60 hoa giáp”. Đây cũng chính là nguyên lý của sự thay đổi vị trí Thuỷ Hoả để các bạn quan tâm thấy được tính qui luật và tính nhất quán, hoàn chỉnh của một học thuyết – Thuyết Âm Dương Ngũ hành – hoàn toàn không có gì là huyền bí, huyễn hoặc. Nhưng với bản Lục thập hoa giáp lưu truyền trong cổ thư chữ Hán, thì ngay chính giới học thuật, nghiên cứu Trung Hoa hiện đại cũng như cổ xưa, đến bây giờ cũng thừa nhận chưa thể biết được nguồn gốc đích thực của nó  và họ vẫn cho là huyền bí khó hiểu.

 

 

 

Thiệu Vĩ Hoa đã viết:

 

”Nạp âm ngũ hành trong bảng 60 Giáp tý căn cứ theo nguyên tắc gì để xác định; người xưa tuy có bàn đến nhưng không có căn cứ rõ ràng và cũng chưa bàn được minh bạch. Do đó vẫn là huyền bí khó hiểu ,bảng 60 Giáp tý biến hoá vô cùng”.

 

Với 48 quẻ Lạc Việt độn toán, mà mỗi năm chỉ có 24 quẻ đã chứng tỏ tính đơn giản của Lạc Việt độn toán so với các phương pháp tiên tri khác. Nhưng điều dễ hiểu là sự đơn giản đó phải được bù đắp bằng tính chính xác của hệ thống lý thuyết, hoặc sự chính xác của các nguyên lý liên quan hỗ trợ, thì mới có khả năng chứng tỏ tính tiên tri hiệu quả của nó. Một trong những nguyên lý chính xác và có qui luật chính là Lạc thư hoa giáp -sách của người Lạc Việt viết về chu kỳ 60 tuần hoàn của trái đất trong vũ trụ.

Lạc thư hoa giáp với tính hợp lý, tính qui luật và có hệ thống cũng như khả năng giải thích hầu hết những vấn đề liên quan đã chứng tỏ tính khoa học của nó. Điều này đã được chứng minh trong cuốn ’’Thời Hùng vuơng và bí ẩn Lục thập hoa giáp’’ và cuốn ’’Hà đồ trong văn minh Lạc Việt’’, trong đó các tài liệu sưu tầm được có nguồn gốc từ cổ thư chữ Hán cổ kim, liên quan và đuợc phân tích.

Không có tính qui luật thì không có khả năng tiên tri.
Đây là một tiêu chí khoa học mà tôi luôn nhắc nhở.

 

Bây giờ chúng ta so sánh bảng Lạc Thư hoa giáp nhân danh nền văn hiến Việt và bảng Lục thập hoa giáp lưu truyền trong cổ thư chữ Hán, để thấy tính hợp lý, tính quy luật và tính hiệu quả hơn hẳn bảng Lục thập hoa giáp từ cổ thư chữ Hán.

Để có phương tiện khảo chứng trong ứng dụng của Lạc Việt độn toán, tôi xin trình bày toàn bộ bảng Lạc thư hoa giáp từ văn minh Lạc Việt dưới đây:

Ngũ vận-Kỳ thứ nhất

 

Lục khí – Vận 1
Tam Âm Tam Dương
Giáp Tí. Ất Sữu: Hải Trung Kim
Bính Dần. Đinh Mão: Giáng Hạ Thuỷ
Mậu Thìn. Kỷ Tỵ: Đại Lâm Mộc

Lục khí – Vận 2
Tam Âm Tam Dương
Canh Ngọ. Tân Mùi: Lộ Bàng Thổ
Nhâm Thân. Quí Dậu: Kiếm Phong Kim
Giáp Tuất. Ất Hợi: Tuyền trung Thuỷ

Lục khí – Vân 3
Tam Âm Tam Dương
Bính Tí, Đinh Sữu: Lư Trung Hoả
Mậu Dần, Kỷ Mão: Thành Đầu Thổ
Canh Thìn, Tân Tỵ: Bạch Lạp Kim

Lục khí – Vận 4
Tam Âm Tam Dương
Nhâm Ngọ, Quí Mùi: Dương Liễu Mộc
Giáp Thân, Ất Dậu: Sơn Đầu Hoả
Bính Tuất, Đinh Hợi: Ốc Thượng Thổ

Lục khí – Vận 5
Tam Âm Tam Dương
Mậu Tí, Kỷ Sữu: Trường Lưu thuỷ
Canh Dần, Tân Mão: Tùng Bách Mộc
Nhâm Thìn, Quí Tỵ:  Tích Lịch Hoả

 

 

 

Ngũ vận-Kỳ thứ II

 

 

Lục khí – vận 1
Tam Âm Tam Dương
Giáp Ngọ, Ất Mùi: Sa Trung Kim
Bính Thân, Đinh Dậu: Thiên Hà Thuỷ
Mậu Tuất, Kỷ Hợ: Bình Địa Mộc

Lục Khí – Vận 2
Tam Âm Tam Dương
Canh Tí, Tân Sữu: Bích Thượng Thổ
Nhâm Dần, Quí Mão: Kim Bạch Kim
Giáp Thìn, Ất Tỵ: Đại Khê Thuỷ

Lục Khí – Vận 3
Tam Âm Tam Dương
Bính Ngọ, Đinh Mùi: Sơn Hạ Hoả
Mậu Thân, Kỷ Dậu: Đại Dịch Thổ
Canh Tuất, Tân Hợi: Thoa Xuyến Kim

Lục khí – Vận 4
Tam Âm Tam Dương
Nhâm Tí, Quí Sữu: Tang Đố Mộc
Giáp Dần, Ất Mão: Phúc Đăng Hoả
Bính Thìn, Đinh Tỵ: Sa Trung Thổ

Lục khí – Vận 5
Tam Âm Tam Dương
Mậu Ngọ, Kỷ Mùi: Đại Hải Thuỷ
Canh Thân, Tân Dậu: Thạch Lựu Mộc
Nhâm Tuất, Quí Hợi: Thiên Thượng Hoả.

Như vậy, chúng ta cũng nhận thấy tính qui luật và nhất quán, hoàn chỉnh của bảng Lạc thư hoa giáp.
Trong Lạc thư hoa giáp, sự khác biệt với Lục thập hoa giáp có nguồn gốc từ cổ thư chữ Hán chỉ ở hai hành thuỷ và hoả. Mọi sự minh chứng về tính hợp lý trong các vấn để liên quan xin xem sách và tư liệu đã dẫn.

 

Kết Luận:

 

Bảng Lạc Thư hoa giáp – Sách của người Lạc Việt viết về chu kỳ vận động trong 60 năm của trái Đất trong vũ trụ – theo cách giải thích với những khái niệm của thuyết Âm Dương Ngũ hành là nguyên tắc ứng dụng chính thức trong Lạc Việt độn toán để tính sự tương tác của các hiện tượng liên quan theo thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt.

 

 

 

Mời xem các bài khác:

 

  1. Lời tựa

 

  1. Lạc Việt Độn Toán – Lời giới thiệu

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 3

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 5

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 6

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 3

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 4

 

 1. Lạc Việt độn toán phần 5