Xem tứ trụ

Xem tứ trụ là một phương pháp phân tích và đánh giá nhân tố phong thủy quan trọng của mỗi người dựa trên ngày, giờ, tháng, năm sinh. Tứ trụ gồm 4 thành phần chính là Thiên can, Địa chi, Âm dương và Ngũ hành, mỗi thành phần đều mang ý nghĩa và tác động đến cuộc sống của con người. Việc xem tứ trụ giúp ta hiểu được những mặt tích cực và tiêu cực trong cuộc đời mình, từ đó đưa ra những quyết định và hướng đi hợp lý để cải thiện cuộc sống, sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe. Tứ trụ còn được áp dụng rộng rãi trong phong thủy nhà cửa, kinh doanh, tuyển dụng và các lĩnh vực khác để tạo ra sự cân bằng và hài hoà về mặt tài chính, sức khỏe, tình cảm và tâm linh.

Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là một khái niệm của phong thủy và tâm linh Trung Quốc, được sử dụng để phân tích và đánh giá nhân tố phong thủy của mỗi người dựa trên ngày, giờ, tháng, năm sinh. Tứ trụ gồm 4 thành phần chính bao gồm Thiên can, Địa chi, Âm dương và Ngũ hành. Thiên can và Địa chi là hệ thống tên gọi các cành cây và động vật trong văn học Trung Quốc, được sử dụng để đếm ngày, tháng và năm. Âm dương là khái niệm cơ bản trong triết học Trung Quốc, thể hiện hai mặt đối lập của sự tồn tại. Ngũ hành là hệ thống năm nguyên tố gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, được sử dụng để miêu tả các tương tác và mối quan hệ giữa các yếu tố vật lý và tinh thần trong tự nhiên, con người và vũ trụ. Tứ trụ được xem như một công cụ để phân tích và đánh giá tình hình sức khỏe, cuộc sống, tài vận và tình cảm của mỗi người, từ đó đưa ra các quyết định và hướng đi hợp lý để cải thiện cuộc sống và tâm linh.

Ý nghĩa của từng thành phần trong tứ trụ

Mỗi thành phần trong tứ trụ đều mang ý nghĩa và tác động đến cuộc sống của con người, bao gồm:

 1. Thiên can: Thiên can là hệ thống tên gọi các cành cây được sử dụng để đếm ngày, tháng và năm. Có 10 thiên can gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. Mỗi thiên can đại diện cho một khía cạnh khác nhau của cuộc đời, ví dụ như sức khỏe, tài vận, tình cảm, sự nghiệp, gia đạo, etc.
 2. Địa chi: Địa chi là hệ thống tên gọi các động vật được sử dụng để đếm ngày, tháng và năm. Có 12 địa chi gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Mỗi địa chi đại diện cho một hướng, một màu sắc, một yếu tố vật lý và tinh thần khác nhau.
 3. Âm dương: Âm dương là khái niệm cơ bản trong triết học Trung Quốc, thể hiện hai mặt đối lập của sự tồn tại: âm là mặt tối, dương là mặt sáng. Trong tứ trụ, cả hai yếu tố này tương đối quan trọng, vì sự cân bằng giữa âm và dương có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm của con người.
 4. Ngũ hành: Ngũ hành là hệ thống năm nguyên tố gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, được sử dụng để miêu tả các tương tác và mối quan hệ giữa các yếu tố vật lý và tinh thần trong tự nhiên, con người và vũ trụ. Mỗi nguyên tố đại diện cho một mặt tích cực và tiêu cực khác nhau, và sự kết hợp của chúng có thể tạo ra sự cân bằng và hài hoà trong cuộc sống.

Cách xem tứ trụ

Để xem tứ trụ, ta cần biết ngày, giờ, tháng, năm sinh của một người. Sau đó, ta thực hiện các bước sau:

 1. Xác định Thiên can và Địa chi của năm sinh:
 • Thiên can của năm sinh được xác định bằng cách lấy chữ số cuối cùng của năm sinh và so sánh với bảng thiên can.
 • Địa chi của năm sinh được xác định bằng cách lấy phần dư của năm sinh chia cho 12 và so sánh với bảng địa chi.
 1. Xác định Thiên can và Địa chi của tháng sinh:
 • Thiên can của tháng sinh được xác định bằng cách lấy chữ số đầu tiên của tháng sinh và so sánh với bảng thiên can.
 • Địa chi của tháng sinh được xác định bằng cách sử dụng bảng địa chi.
 1. Xác định Thiên can và Địa chi của ngày sinh:
 • Thiên can của ngày sinh được xác định bằng cách sử dụng bảng Thiên can theo phương pháp tính dương lịch.
 • Địa chi của ngày sinh được xác định bằng cách sử dụng bảng Địa chi theo phương pháp tính dương lịch.
 1. Xác định Thiên can và Địa chi của giờ sinh:
 • Thiên can của giờ sinh được xác định bằng cách sử dụng bảng Thiên can theo phương pháp tính can chi.
 • Địa chi của giờ sinh được xác định bằng cách sử dụng bảng Địa chi theo phương pháp tính can chi.
 1. Tính toán và xác định tứ trụ:
 • Tứ trụ được xác định bằng cách kết hợp Thiên can, Địa chi, Âm dương và Ngũ hành theo công thức quy ước.

Sau khi xác định được tứ trụ của một người, ta có thể đánh giá và phân tích nhân tố phong thủy của họ để đưa ra các quyết định và hướng đi hợp lý trong cuộc sống.

Ứng dụng của tứ trụ

Tứ trụ được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 1. Phong thủy: Tứ trụ được sử dụng để phân tích và đánh giá tình hình phong thủy của một ngôi nhà, một văn phòng làm việc hay một cửa hàng kinh doanh. Việc áp dụng tứ trụ trong phong thủy giúp tạo ra sự cân bằng và hài hoà về mặt tài chính, sức khỏe, tình cảm và tâm linh.
 2. Tuyển dụng: Tứ trụ được sử dụng để đánh giá tính cách và năng lực của ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Việc áp dụng tứ trụ giúp tăng khả năng lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí công việc và tạo sự cân bằng trong môi trường làm việc.
 3. Kinh doanh: Tứ trụ được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Việc áp dụng tứ trụ trong kinh doanh giúp tạo ra sự cân bằng giữa tài chính, sự nghiệp và tình cảm.
 4. Tâm linh: Tứ trụ được sử dụng để đánh giá mặt tâm linh của con người. Việc áp dụng tứ trụ trong tâm linh giúp tìm kiếm sự cân bằng và hài hoà trong cuộc sống, tăng cường đức tin và giúp con người đạt được mục tiêu tinh thần.
 5. Y học cổ truyền: Tứ trụ được sử dụng để đánh giá tình hình sức khỏe của con người. Việc áp dụng tứ trụ trong y học cổ truyền giúp tìm ra nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe và đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả.

Kết luận

Tứ trụ là một khái niệm quan trọng trong phong thủy và tâm linh Trung Quốc, được sử dụng để đánh giá và phân tích các yếu tố phong thủy và tâm linh của con người. Tứ trụ bao gồm các thành phần chính là Thiên can, Địa chi, Âm dương và Ngũ hành, được kết hợp với nhau để tạo ra sự cân bằng và hài hoà trong cuộc sống. Tứ trụ được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phong thủy, tuyển dụng, kinh doanh, tâm linh và y học cổ truyền. Tuy nhiên, việc áp dụng tứ trụ cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác, và không nên dựa quá nhiều vào nó mà bỏ qua các yếu tố khác.