Hoa cảnh ứng dụng phong thủy

Posted by

Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…

 

Ở đây chúng ta chỉ giới thiệu chủ yếu về hoa cảnh với phong thủy học. Đối với phương pháp bố trí cây xanh thì màu xanh của hoa cảnh là một vòng liên kết cơ bản nhất giữa chuỗi thực vật với chuỗi sinh vật mà con người sống dựa vào, phụ thuộc vào và không thể rời xa nó. Có thể nói môi trường màu xanh có vai trò tương đối quan trọng trong sự tồn tại suốt cả cuộc đời của con người, do đó con người không thể rời bỏ nó. “Sinh vật trường” do hoa cảnh cấu thành có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tinh thần, tâm trạng, sức khỏe, tuổi thọ… của con người. phương pháp bố trí cây xanh

 

Sách này bao gồm:

 

Phần 1: PHONG THỦY VỚI HOA CẢNH

 

Chương 1: Hoa cảnh với phong thủy

 

Chương 2: Hiệu quả điều trị bằng phong thủy hoa cảnh

 

Chương 3: Cách sắp đặt hoa cảnh theo phong thủy

 

Phần 2: HOA CẢNH PHONG THỦY KHAI VẬN

 

Chương 1: Các chậu cảnh phong thủy

 

Chương 2: Các thực vật phong thủy trồng trong nước

 

Chương 3: Hoa phong thủy

 

Chương 4: Các chậu bonsai phong thủy

 

Phần 3: NGÔN NGỮ CỦA HOA

 

Chương 1: Ý nghĩa của hoa cảnh

 

Chương 2: Ngôn ngữ của hoa sử dụng trong các ngày lễ

 

Chương 3: Ngôn ngữ của các hoa được sử dụng làm lễ vật

 

Phần 4: HOA CẢNH CÁT TƯỜNG

 

Phần 5: CÁCH LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP CÁC BÌNH HOA