Xem tử vi trọn đời

Xem tử vi trọn đời là một phương pháp tìm hiểu về bản thân và cuộc sống của mình dựa trên các yếu tố trong tử vi như cung Hoàng đạo, ngũ hành, can, thiên can và địa chi. Đây là một trong những phương pháp dự đoán và đánh giá tình hình cuộc sống được sử dụng phổ biến trong văn hoá và tâm linh Đông Á. Xem tử vi trọn đời giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân, tìm ra cách để cải thiện cuộc sống và tránh khỏi những điều không tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tử vi chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, không nên dựa quá nhiều vào tử vi để quyết định cuộc sống. Ngoài ra, cần lựa chọn nguồn thông tin uy tín và đáng tin cậy, xem xét tử vi cùng với các yếu tố khác và hành động tích cực để cải thiện cuộc sống của mình.

Tìm hiểu tử vi trọn đời

Tử vi trọn đời là một phương pháp dự đoán và đánh giá tình hình cuộc sống dựa trên các yếu tố trong tử vi như cung Hoàng đạo, ngũ hành, can, thiên can và địa chi. Tử vi trọn đời giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình, từ đó tìm ra cách để cải thiện cuộc sống và tránh khỏi những điều không tốt.

Các yếu tố trong tử vi trọn đời được tính toán dựa trên ngày, tháng, năm và giờ sinh của bản thân. Trong đó, cung Hoàng đạo cho biết về tính cách và trọng tâm của người đó, ngũ hành cho biết về sức khỏe và tình cảm, can cho biết về vận mệnh và tài lộc, thiên can cho biết về tình cảm và sự nghiệp, địa chi cho biết về vận may và sự thành đạt.

Cung Hoàng đạo là một trong những yếu tố quan trọng trong tử vi trọn đời. Có tổng cộng 12 cung Hoàng đạo, mỗi cung đại diện cho một tháng trong năm. Cung Hoàng đạo cũng liên quan đến ngũ hành, mỗi cung có một ngũ hành tương ứng. Tính cách và trọng tâm của người đó được phản ánh qua cung Hoàng đạo của họ.

Ngũ hành là yếu tố khác trong tử vi trọn đời, đại diện cho năm yếu tố cơ bản của tự nhiên là Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa và Thổ. Ngũ hành được xem như là nguồn năng lượng của cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cảm và tương tác xã hội của con người.

Can, thiên can và địa chi là ba yếu tố còn lại trong tử vi trọn đời. Can và thiên can đại diện cho 10 chi trong chu kỳ 60 năm, mỗi người sinh ra trong một năm sẽ có một can và một thiên can tương ứng. Can và thiên can ảnh hưởng đến vận mệnh và tài lộc của con người. Địa chi đại diện cho 12 con giáp, mỗi con giáp tương ứng với một địa chi và ảnh hưởng đến vận may và sự thành đạt của con người.

Tóm lại, tử vi trọn đời là một phương pháp giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình. Nhờ tính toán và phân tích các yếu tố trong tử vi, người ta có thể tìm ra cách để cải thiện cuộc sống và tránh khỏi những điều không tốt.

Tính toán và phân tích tử vi trọn đời

Để tính toán tử vi trọn đời, bạn cần biết ngày, tháng, năm và giờ sinh của mình. Sau đó, bạn sẽ sử dụng các công thức tính toán để tìm ra cung Hoàng đạo, ngũ hành, can, thiên can và địa chi của mình.

Các công thức tính toán tử vi trọn đời như sau:

 1. Tính cung Hoàng đạo của bạn:
 • Nếu bạn sinh vào tháng 1 hoặc tháng 2, cung Hoàng đạo của bạn là cung Tý.
 • Nếu bạn sinh vào tháng 3 hoặc tháng 4, cung Hoàng đạo của bạn là cung Sửu.
 • Nếu bạn sinh vào tháng 5 hoặc tháng 6, cung Hoàng đạo của bạn là cung Dần.
 • Nếu bạn sinh vào tháng 7 hoặc tháng 8, cung Hoàng đạo của bạn là cung Mão.
 • Nếu bạn sinh vào tháng 9 hoặc tháng 10, cung Hoàng đạo của bạn là cung Thìn.
 • Nếu bạn sinh vào tháng 11 hoặc tháng 12, cung Hoàng đạo của bạn là cung Tỵ.
 • Nếu bạn sinh vào ngày 1 đến ngày 4 của tháng, cung Hoàng đạo của bạn là cung Tý.
 • Nếu bạn sinh vào ngày 5 đến ngày 8 của tháng, cung Hoàng đạo của bạn là cung Sửu.
 • Và tương tự cho các ngày còn lại.
 1. Tính ngũ hành của bạn:
 • Ngũ hành của năm sinh được xác định bằng cách lấy chữ số cuối cùng của năm sinh của bạn và so sánh với bảng ngũ hành: 0 và 1 là Kim, 2 và 3 là Thủy, 4 và 5 là Mộc, 6 và 7 là Hỏa, 8 và 9 là Thổ.
 • Ngũ hành của tháng sinh được xác định bằng cách so sánh với bảng ngũ hành: tháng 1 và 2 là Thuỷ, tháng 3 và 4 là Mộc, tháng 5 và 6 là Hỏa, tháng 7 và 8 là Thổ, tháng 9 và 10 là Kim, tháng 11 và 12 là Thủy.
 • Ngũ hành của ngày sinh được xác định bằng cách tính toán ngũ hành của năm sinh, tháng sinh và ngày sinh và so sánh với bảng ngũ hành.
 1. Tính can và thiên can của bạn:
 • Can của bạn được xác định bằng cách lấy chữ số cuối cùng của năm sinh của bạn chia cho 10 và tìm ra can tương ứng.
 • Thiên can của bạn được xác định bằng cách tính toán từ năm sinh của bạn và so sánh với bảng thiên can.
 1. Tính địa chi của bạn:
 • Địa chi của bạn được xác định bằng cách tính toán từ năm sinh của bạn và so sánh với bảng địa chi.

Sau khi tính toán được các yếu tố trong tử vi trọn đời của mình, bạn có thể phân tích để hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình. Từ đó, bạn có thể tìm ra cách để cải thiện cuộc sống và tránh khỏi những điều không tốt.

Những lưu ý khi xem tử vi trọn đời

Khi xem tử vi trọn đời, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần lưu ý:

 1. Tử vi chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Không nên dựa quá nhiều vào tử vi để quyết định cuộc sống.
 2. Cần lựa chọn nguồn thông tin uy tín và đáng tin cậy về tử vi. Có nhiều thông tin sai lệch và không chính xác về tử vi trên internet. Bạn cần tìm nguồn thông tin đáng tin cậy để phân tích.
 3. Tử vi trọn đời là một phương pháp dự đoán và đánh giá tình hình cuộc sống, không phải là một phép màu giải quyết hết mọi vấn đề. Bạn cần kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định cuộc sống.
 4. Tử vi trọn đời không định đoạt vận mệnh của con người. Con người có thể thay đổi và cải thiện cuộc sống của mình bằng cách hành động tích cực.
 5. Cần xem xét tử vi cùng với các yếu tố khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm, sức khỏe, môi trường xung quanh và tự do quyết định để đưa ra quyết định đúng đắn.
 6. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, vì vậy bạn cần chấp nhận thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ dựa vào tử vi để hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Tóm lại, xem tử vi trọn đời là một phương pháp giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý các điểm trên để tránh bị lạc lối trong việc đánh giá và quyết định cuộc sống.

Kết luận

Tử vi trọn đời là một phương pháp giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khi xem tử vi trọn đời cần lưu ý các điểm quan trọng như không dựa quá nhiều vào tử vi để quyết định cuộc sống, lựa chọn nguồn thông tin đáng tin cậy, kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định, chấp nhận thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ hy vọng vào tử vi. Tử vi trọn đời chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Con người có thể thay đổi và cải thiện cuộc sống của mình bằng cách hành động tích cực.