,

Lạc Việt độn toán phần 1 – 2

Posted by

3. Năng lượng cực lớn:

 

Chúng ta chắc chẳng bao giờ biết được năng lượng của một que diêm cháy loé lên cách chúng ta 10 km, đơn giản vì năng lượng của que diêm quá nhỏ. Nhưng người ta vẫn nhận ra hình ảnh một ngôi sao bùng vỡ cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, vì năng lượng của chúng cực lớn. Đây chỉ là một hình ảnh thí dụ để chúng ta xem xét sự tồn tại của Bát Môn và Lục nhâm dưới một hình thức đơn giản.

 

  • Tại sao những phương pháp độn đơn giản như Bát Môn và Lục Nhâm ít thông tin hơn cả bói chân gà, mà lại có thể xuyên suốt hàng ngàn năm thăng trầm của lịch sử?

 

  • Phải chăng trước đây nó vốn là một môn dự đoán rất chính xác và hoàn chỉnh, nhưng sự thăng trầm của lịch sử đã làm nó mai một và rời rạc một cách vô tình hoặc cố ý?

 

  • Phải chăng trước đây nó đã từng như một vì sao chứa năng lượng cực lớn còn tồn tại đến bây giờ  cùng với sự bùng vỡ của một nền văn minh từ hàng ngàn năm trước?

 

Chính từ ý nghĩ đó tôi đã đi đến quyết định ứng dụng thuyết Âm Dương Ngũ Hành – là một học thuyết vũ trụ quan hoàn chỉnh, nhất quán với nguyên lý căn của học thuyết này là Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ từ văn minh Lạc Việt mà sách cổ chữ Hán không thể hiện điều này để phục hồi môn Lạc Việt độn toán.

 

Phương pháp dự báo của Lạc Việt độn toán ứng dụng trên thực tế từ nhiều năm qua trên mọi phương diện do tác giả và những anh chị em nghiên cứu tham khảo thực hiện đã cho thấy khả năng dự báo rất hiệu quả của môn này. Sự phục hồi môn Lạc Việt độn toán từ những di sản văn hoá phi vật thể lưu truyền trong dân gian chính là một bằng chứng sắc sảo không chỉ minh chứng cho sự hoàn chỉnh nhất quán và tính khoa học của thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về văn minh Lạc Việt mà còn là một bằng chứng cho thấy một nền văn minh đã thất truyền vì lịch sử bị vùi lấp. Đó chính là nền văn hiến của người Lạc Việt trải gần 5000 năm, một thời huyền vĩ ở miền nam Dương Tử.

 

 

 

Mời xem các bài khác:

 

  1. Lời tựa

 

  1. Lạc Việt Độn Toán – Lời giới thiệu

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 1

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 3

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 4

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 5

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 1 – 6

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 2

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 3

 

  1. Lạc Việt độn toán phần 4

 

 1. Lạc Việt độn toán phần 5