Tác giả: admin

Nhân tướng học khuôn mặt là một lĩnh vực nghiên cứu về cách phân tích khuôn mặt để đưa ra những nhận định về tính cách, tình cảm và sự thành công của một người. Đây là một trong những phương pháp đánh giá con người một cách khách quan và chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào các khái niệm cơ bản của nhân tướng học khuôn mặt và cách phân tích khuôn mặt để đưa ra các nhận định về con người. Các yếu tố cơ bản Để phân tích khuôn mặt trong nhân tướng học,…

Read More

Trong tướng học, tướng mặt được xem là yếu tố quan trọng nhất, vì nó phản ánh nhiều thông tin về tính cách, suy nghĩ và sự nghiệp của một người. Tướng lông mày làm quan cũng là một yếu tố quan trọng trong tướng mặt, bởi vì nó thể hiện những đặc điểm về tính cách và định hướng sự nghiệp của một người. Phân tích tướng lông mày Việc phân tích tướng lông mày không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân mình, mà còn giúp chúng ta đánh giá và phân tích tướng mặt…

Read More

Các chiêm tinh gia và các nhà kinh tế ,đều cho rằng năm Kỷ Hợi là một năm cực kỳ xấu cho nền kinh tế thế giới. Nhưng nếu chúng ta biết những quy luật tự nhiên và có thể ứng dụng được nó, thì vẫn có thể mang loại lợi ích cho bản thân. ĐÓN TÀI VẬN NĂM 2019 Để đạt mọi thứ trong cuộc sống, chúng ta cần có nền tảng kinh tế. Do đó, việc làm thế nào có tài vận dồi dào năm Kỷ Hợi một chu kỳ vận hội mới. Nếu chúng ta biết các phương…

Read More

I – Vị trí của Lạc Việt độn toán trong văn hóa cổ Đông phương. Lạc Việt Độn Toán là hệ quả của một lý thuyết vũ trụ quan cổ Đông phương được phục hồi, xác định trên cơ sở hợp lý lý thuyết nguyên lý tạo ra là ’’Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ”. Lạc Việt độn toán hoàn toàn ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành với tư cách là một lý thuyết nhất quán và hoàn chỉnh. Lý thuyết này và Lạc Việt độn toán không hề tồn tại trong cổ thư…

Read More

1 – Cảm ứng và cấp độ luận giải 1 – 1: Tính cảm ứng trong Lạc Việt độn toán: Đây là yếu tố quan quan trong cần khi luận quẻ, không chỉ trong Lạc Việt độn toán mà trong bất cứ phương pháp tiên tri nào. Nó là một yếu tố cần, không thể thiếu và có tính quyết định tính chính xác khi luận quẻ. Kết hợp với yếu tố là nội dung câu hỏi đã trình bày ở trên, nếu không có cảm hứng thì dù đã định hướng được quẻ do câu hỏi cũng sẽ luận…

Read More

Xem nhanh: 1. Ý nghĩa của quẻ Bát Môn độn giáp – Sinh – Thương – Đỗ – Cảnh – Tử – Kinh – Khai – Hưu 2. Ý nghĩa các quẻ Lục Nhâm Đại độn – Đại An – Lưu niên – Tốc Hỷ – Xích Khẩu – Tiểu Cát – Vô Vong 3. Các quẻ Lạc Việt độn toán 3.1. Năm Âm Dương theo Thiên can 3.2. Năm Âm Dương theo Địa chi 4. Ý nghĩa các quẻ Lạc Việt độn toán 4.1. Quẻ Lạc Việt độn toán năm Dương 4.1.1. Ý nghĩa các quẻ Lạc Việt độn toán năm Dương – Đỗ Tiểu Cát – Đỗ Đại An – Đỗ Tốc Hỷ – Cảnh Xích Khẩu – Cảnh Vô Vong – Cảnh Lưu Niên – Tử Tôc Hỷ – Tử Tiểu Cát – Tử Đại An – Kinh Lưu Niên – Kinh Xích Khẩu – Kinh Vô Vong – Khai…

Read More

Bát Môn trực tiếp từ Hà Đồ – cái có trước – thuộc Dương sẽ Tĩnh. Lục Nhâm có sau từ Hậu thiên Lạc Việt – hệ quả của hệ quả – thuộc Âm sẽ động. Xin lưu ý Dương Tịnh – Âm Động là lý thuyết căn bản được phục hồi từ Văn hiến Lạc Việt. còn sách Hán thì ngược lại Dương Động – Âm Tịnh. Đến đây ta đã thấy hai phương pháp độn Lục Nhâm và Bát Môn phải có một sự liên hệ với nhau trong một phương pháp tiên tri hoàn chỉnh. Xét hai…

Read More

Phương pháp lưu truyền ở miền Bắc có tính năm, giống cách tính trong bài viết của Thái Tuế bắt đầu năm Tý ở cung Đại An. Phương pháp ở miền Nam toán từ tháng 1 bắt đầu ở cung Đại An và không toán năm.Còn một dị bản thứ ba khác là các cung Đại An , Tốc hỷ, Tiểu cát bị lệch sang phải và thay chỗ cho nhau,dị bản này cũng tính tháng Giêng từ cung Đại an và không tính năm.Về cách gọi thì miền Bắc gọi môn này là Lục Nhâm đại độn, ở miền…

Read More

5 –  Lạc Thư hoa giáp nguyên tắc ứng dụng trong Lạc Việt độn toán Sự phục hồi những nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành căn cứ theo tiêu chí khoa học được cộng đồng của tất cả các ngành khoa học thế giời thừa nhận. Sự phát kiến đầu tiên mà tôi mong các bạn tìm hiểu Lạc Việt độn toán là “Nguyên lý nạp âm trong bảng 60 hoa giáp”. Đây cũng chính là nguyên lý của sự thay đổi vị trí Thuỷ Hoả để các bạn quan tâm thấy được tính qui…

Read More

Nếu chúng ta chỉ học và tìm hiểu phương pháp ứng dụng để dự trắc không thôi, thì đó là hiểu phần ngọn. Muốn biết sâu thêm, ngoài việc chúng ta dùng phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành thì chỉ là hệ quả của một lý thuyết, không phải là bản thân lý thuyết đó, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cả nguyên lý và thực tại nào đã tạo nên sự nhận thức để tổng hợp thành nguyên lý lý thuyết đó. Nhưng thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết đã thất truyền…

Read More

3. Năng lượng cực lớn: Chúng ta chắc chẳng bao giờ biết được năng lượng của một que diêm cháy loé lên cách chúng ta 10 km, đơn giản vì năng lượng của que diêm quá nhỏ. Nhưng người ta vẫn nhận ra hình ảnh một ngôi sao bùng vỡ cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, vì năng lượng của chúng cực lớn. Đây chỉ là một hình ảnh thí dụ để chúng ta xem xét sự tồn tại của Bát Môn và Lục nhâm dưới một hình thức đơn giản. Tại sao những phương pháp độn đơn giản như…

Read More

2. Những di sản còn lại – Bát môn độn giáp và Lục Nhâm Đại độn: Lạc Việt độn toán coi Bát Môn và Lục Nhâm là hai yếu tố cấu thành quan trọng khi phối với Âm Dương Ngũ hành và nguyên lý căn của Lý học Đông phương thuộc về văn minh Việt là Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ. Xin xem Tìm về cội nguồn Kinh Dịch và Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt. Nhưng Bát môn độn giáp và Lục Nhâm đại độn nguyên thủy vốn chỉ là hai phương pháp dự báo rất đơn giản còn lưu truyền…

Read More