Tác giả: admin

Hành Giản suốt đời làm quan trong phạm vi bộ Lễ, có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thiên văn, Thuật số. Sử sách có ghi, những tác phẩm về văn chương có tới 15 quyển. Các sách Lễ liệt toản gồm 120 quyển, bao gồm các loại: triều hiến, tang táng, hội đồng. Với các tên sách: Thanh đài, Hoàng hoa, Giới nghiêm, Vi thiện, Tư công, được cất giữ cẩn thận trong nhà, mà không chịu cho lưu hành ngoài đời. Cho nên trong các sách Thiên khoảnh dường thư mục, của Hoàng Ngu Tắc, đều…

Read More

Thật vậy, ở khoa học này, các nước tân tiến ngày nay cũng nghiên cứu vì nhận thấy rất đúng, chỉ trừ những người “bói ra ma, quét nhà ra rác”thì không kể, còn ngoài ra căn cứ theo cổ truyền phối hợp lại để nghiên cứu tập sách này. Có hay không, hẳn bạn đọc đã va chạm nhiều ở cái xã hội phức tạp này thì sẽ rõ. Hàng triệu khuôn mặt, có ai giống ai bao giờ. Tại sao? Lại chẳng hề giống ai! Tạo hóa này có biệt tài như thế! Vì vậy cá tính của…

Read More