Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Dương

Ngày đăng: Thứ năm 10/04/2008 12:00:00 (GMT +7)

Cái mặt trời thứ hai cũng như mặt trăng thứ hai là Thiếu Âm có vẻ gượng ép. Trong khi các sách Trung Quốc lại viết đi sau Thái Tuế là sao Hối Khí, tính chất hoàn toàn tương phản với Thiếu Dương.

Hối Khí tượng trưng tình trạng tối ám ngưng trệ. Hối Khí đóng Mệnh cung thì tâm tính ác liệt, có Hình Kị càng khó chơi, vào vận hạn thì gặp tranh đoạt oan khuất.

Hối Khí đóng cung Tài Bạch hay Quan Lộc vì tiền vì chức vị mà tâm tính độc hại hoặc lo phiền. Hối Khí đóng Phúc Đức có thêm Hóa Kị tinh thần gò bó trầm trệ.

Luận về Tang Môn

Tang Môn đứng đối cung với Bạch Hổ. Tang Môn thuộc Mộc. Tang Môn chủ về tang tóc. Khoa Tử Vi Việt nói: Tang Môn đắc địa ở Dần Thân Mão Dậu. Khoa Tử Vi Trung Quốc không thấy đề cập sao này đắc địa ở những cung nào.

Mệnh có Tang Môn tính lầm lì, đàn bà nét mặt phảng phất buồn. Tang Môn vào vận hạn mà gặp Xương Khúc Hóa Kị là có tang chế. Vận gặp Tang Môn Điếu Khách ắt có chuyện buồn thương.

Tang Môn đắc địa nam mạng có tài, ham hoạt động chính trị và đầu óc xét đoán sắc bén. Luận Tang Môn cần đi theo Bạch Hổ vì là hai sao đi cặp.

Luận về Bạch Hổ

Bạch Hổ thuộc Kim, đắc địa Dần Thân Mão Dậu. Bạch Hổ nếu ở đất hãm là triệu chứng hung họa tang tóc. Bạch Hổ đi cùng nhiều sát tinh thì tính tình bạo ngược dễ đưa đến khắc vợ khắc chồng.

Nhiều sách Việt viết Bạch Hổ đứng với Thiên Hình, Kình Dương là người có chí lớn. Sách Trung Quốc lại cho rằng Bạch Hổ gặp Thiên Hình là có cái họa quan tụng mất tiền mất của . Bạch Hổ gặp Tham Lang tại Dần không nên nuôi thú hay ham săn bắn vì dễ bị thú vật cắn.

Cách Bạch Hổ đứng với Tấu Thư được gọi bằng Hổ mang hòm sắt là văn chương lỗi lạc, cách này không đúng. Rồi đến cách Bạch Hổ Phi Liêm gọi bằng hổ mọc cánh công danh bạo phát lại càng sai, bịa đặt. Vì như đã nói Phi này không phải là bay.

Những câu phú về Tang Hổ đáng chú ý như sau:

- Bạch Hổ kiếp Tướng Quân Đào Tiềm qui ẩn
(Mệnh cung có Bạch Hổ đứng kèm sao Tướng Quân thì như Đào Tiềm xưa chẳng nên xông xáo vào công danh hãy qui ẩn mới an toàn, hoặc có tâm ý không màng danh lợi)

- Nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu
(số đàn bà Bạch Hổ Thiên Riêu trắc trở rắc rối mà không biết lo)

- Tang Môn thậm khổ ư Thiên La, hung thuyên lãnh đạm
(Cung Mệnh tại Thìn thấy Tang Môn tâm chất luôn sầu khổ ngay cả trong chỗ vui)

- Hổ Tang Riêu Bệnh vị chi tứ hung, hạnh ngộ Đồng tinh hóa cát
(Mệnh có bốn sao hung, Hổ Tang Riêu Bệnh nhưng được sao Thiên Đồng lại thành hay)

- Bạch Hổ Tang Môn bất nghi ư Điền Trạch
(Hai sao Tang Hổ không nên đứng vào cung Điền Trạch)

- Khả úy hàm kim chi Bạch Hổ
(Bạch Hổ đóng Dậu thủ Mệnh là người có oai)

- Nữ mệnh ách địa hiềm Thai phùng Bạch Hổ
(cung Tật Ách của nữ mạng rất kị có Thai và Bạch Hổ bị băng huyết)

- Tang Hổ Kiếp Hình cư nhập Tử. Ám Kị lai xâm hữu tật nguyền
(Cung tử tức thấy Tang Hổ Kiếp hình, hay Cự Môn Hóa Kị con cái tật nguyền)

- Riêu phùng Bạch Hổ ác thú tương tàn
(Cung Mệnh hay cung Tật có Thiên Riêu Bạch Hổ hãy đề phòng thú vật)

- "Phúc cung ngộ Tang, Đào, Hồng, Tú
Trong họ hàng ắt có quả phu"

- "Hổ Đà Kị Nhật toan tân
Hùm thiêng chó dữ lánh thân mới toàn"

- "Tang Môn, Mã, Nhẫn hội cùng
Hạn phùng năm ấy bò trâu chẳng lành"

- "Đồng Nguyệt Tí gái hoa dung
Gặp Tang Riêu Khốc khóc chồng có phen"

- "Tham Đà đóng Dần cung hưởng lạc
Hoặc Ngọ Dần có ác tinh vô
Hợi cung Tang Hổ âu lo
Hoặc sét đánh nạn to đợi chờ"

- "Hổ mà gặp Tấu đồng cung
Công danh thi cử nên công dễ dàng
Hổ mà gặp Phi đồng sàng
Ấy hổ mọc cánh mọi đàng hanh thông"

- "Lục Châu thủa lầu hồng phải ách
Bởi Tuế Tang Điếu Khách cùng hòa"'

- "Dương Linh tọa thủ mệnh ai
Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình"

- "Hạn phùng Riêu Hổ ưu phiền
Những loài ác thú chớ nên đến gần"

- "Sát phùng Phù Hổ sao nên
Dã Tràng thuở trước ưu phiền ngục trung"

- "Phá Liêm Tang Đẩu củng lò
Từ cao ngã xuống chờ giờ họa tang"

- "Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long
Công danh quyền thế lẫy lừng một khi"

- "Tham Vũ đóng đất Võng La
Gặp loài Tang Điếu một nhà cát hung"

(Tham Vũ Tuất Thìn hội Tang Môn Điếu Khách là xấu)

- "Hạn hành Vũ Khúc Tham tinh
Tang Khốc Thái Tuế lâm Thìn Tuất cung
Khuất Nguyên xưa phải trầm vong
Tuổi Canh ấy phải đề phòng tử sinh"

- "Hãm cung Tang Tuế Cơ Lương
Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều"

- "Khốc Hư Tang Mã chẳng lành
Hại người hại của phận đành tai ương"

- "Đào Tang đóng ở Mệnh cung
Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình"

- "Tật cung Thai Hổ huyết băng
Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao"

- "Tử Tang Tả Hữu cùng ngồi
Có chị em gái duyên ôi chẳng lành"

(Ở cung Bào)

- "Tang Môn Hư Khốc chẳng hay
Tuần Triệt viễn phối họa may mới thành"

- "Phá Quân duyên nợ ít hoàn
Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang"

(Ở cung Phu Thê)

- "Hổ Tang Không Kiếp tương gia
Sinh con yểu triết những ba bốn lần"

(Ở cung Tử Tức)

- "Tuế, Hổ, Phù hợp Khúc Xương
Có tài hùng biện văn chương anh tài"

(Ở cung Mệnh hay Quan Lộc)

- "Cô Thần nếu giữ Điền cung
Tang Môn Ấn Lộc của mong tổ truyền"

(Ở cung Điền Trạch. Câu này mâu thuẫn với câu Tang Hổ bất nghi ư Điền Trạch, có lẽ nếu thêm Ấn Quang Hóa Lộc cho nên vậy chăng?)

- "Hao Không vườn ruộng được bao
Tang Môn Linh Hỏa lâm vào hỏa tai"

- "Tang Môn Bạch Hổ chẳng lành
Cửa nhà đủ chỉ náu mình mà thôi"

(Ở cung Điền Trạch)

- "Tang Môn Cô Quả chẳng hay
Quả Phu có kẻ tháng ngày cô đơn"

(Ở cung Phúc Đức)

- "Tang Môn Linh Hỏa chớ bàn
Thường sinh hỏa hoạn trong hàng tộc tôn"

(Ở cung Phúc Đức)

 

Mời xem các bài khác:

 1. Tử vi tinh điển
 2. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Cơ
 3. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tử vi
 4. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái Dương
 5. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Vũ Khúc
 6. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Đồng
 7. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Tướng
 8. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Liêm Trinh
 9. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Phú
 10. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Cự Môn
 11. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái âm
 12. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tham Lang
 13. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Lương
 14. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thất Sát
 15. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Phá Quân
 16. Tử vi tinh điển (phần 2) - Những sao cấp hai
 17. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Xương Khúc
 18. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tả Phụ Hữu Bậc
 19. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tam Thai Bát tọa
 20. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận vể Hỏa Tinh và Linh Tinh
 21. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Kình Dương Đà La
 22. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Địa Không Địa Kiếp
 23. Tử vi tinh điển (phần 3) - Những sao cấp 3
 24. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Tuần Triệt
 25. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Long Trì Phượng Các
 26. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Ấn Quang Thiên Quí
 27. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Khốc Thiên Hư
 28. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Hình
 29. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Riệu
 30. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Kiếp Sát
 31. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hông Loan Thiên Hỷ
 32. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Sao Đào Hoa
 33. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hoa cái
 34. Tử vi tinh điển (phần 3) - Nói về Vòng Tướng Tinh
 35. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Vòng Tràng Sinh
 36. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Đại Hao
 37. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Quan Phủ
 38. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Âm
 39. Tử vi tinh điển (phần 4) - Ngũ hành ở thuộc của các Tạp Diệu
 40. Tử vi tinh điển (phần 4) - Luận về Thiên Không Thiên Việt

Bài viết cùng chuyên mục

IX.- Kết luận: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra không ...

VIII- Dị biệt chính, Nam phái. 1.- Sự khác biệt về số sao: 1.1. Bộ Tử-vi chính nghĩa: Được coi như là chính thư. Không nói về số sao. Song trong mục dạy an sao ...

VII. Khoa Tử-vi các đời sau: Khi nhà Trần bị nhà Hồ cướp ngôi (1400), con cháu họ Trần tản mác đi khắp nơi, có người dùng khoa Tử-vi làm kế sinh nhai, khoa ...

VI.- Khoa Tử-vi đời trần. 1.- Trường hợp được trọng dụng: Khoa Tử-vi được triều Trần biết đến trong một dịp đặt biệt: Thái-tử Hoảng bị bệnh mê ...

IV. Khoa Tử-vi sau Hi-Di: Hi-Di tiên sinh chết không chỉ định ai làm chưởng môn, thành ra học trò tiên sinh mạnh ai nấy nghiên cứu, không thống nhất. Bản chính ...

III.- Khoa Tử-vi đời Tống: Tống Thái-tổ được truyền khoa Tử-vi bằng bộ Tử-vi chính nghĩa, giữ làm của riêng của hoàng tộc họ Triệu. Bộ sách chỉ ...

II.- Nguồn gốc khoa Tử-vi: Về nguồn gốc khoa Tử-vi thì bộ Tử-vi kinh tức Tử-vi chính nghĩa, phần Hy Di tiên sinh liệt truyện viết :

I.- Thư tịch về khoa Tử-viKhoa Tử-vi bắt nguồn từ thời nào ? Ai là người khai sáng ra nó, cho đến nay sử sách không ghi lại. Các Tử-vi gia thường chỉ chú ý ...

Lịch sử khoa tử vi ( 08/04/2008)

Lời giới thiệu: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra ...