Tử vi đẩu số phú giải - 25

Ngày đăng: Thứ tư 20/08/2008 12:00:00 (GMT +7)

2.  MỆNH CƯ ĐÀO HỶ HƯỚNG TỬ DƯƠNG NHI PHÚ QUÍ KHAM KỲ Cung Mệnh có Đào, Hỷ, Tử Vi, Thái Dương chiếu thì giàu sang.

3.  MỆNH TRUNG HỒNG NGỘ KIẾP KHÔNG MẠC ĐÀM PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Hồng Loan gặp Kiếp, không thì nghèo khó

4.  ĐÀO HỒNG NGỘ THIÊN CƠ ĐOÃN VI SẢO HỌA Cung Mệnh có Đào, Hồng tọa thủ gặp Thiên Cơ như họ Doãn là người họa sĩ tài ba.

5.  LÃNG LÝ ĐÀO XÁ GIA ĐỊA KIẾP TAM CANH GIAI TƯỞNG Ư GIAI NHI Cung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ lại thêm Địa Kiếp là người chơi bời suốt đêm tơ tưởng đến người đẹp.

6.  ĐÀO HOA NGỘ PHI LIÊM NGUYỄN TỊCH TẦN TRIỀU NHI TÚY KHÁCH Cung Mệnh có Đào Hoa gặp Phi Liêm như Nguyễn Tịch đời Tần lúc nào cũng rượu chè say sưa.

7.  ĐÀO HOA THỦ MỆNH QUẢ THÊ Cung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ là người ít khi ở với vợ để vợ cô đơn chiếc bóng và thường phải hai đời vợ

8.  NỮ TỬ ĐỒNG LOAN THỦ MỆNH CHỦ NHỊ PHƯ Nữ số Mệnh có Hồng Loan tọa thủ tất có hai đời chồng.

9.  HỒNG LOAN NGỘ KIẾP KHÔNG ĐỒNG THỦ XÁ BÀN CHI BẦN LỦ YỂU VONG Cung Mệnh, Thân hay Tài Bạch có Hồng Loan gặp Kiếp, Không tọa thủ đồng cung nếu không chết non cũng nghèo hèn

10. ĐÀO TANG Ở MỆNH CUNG SAU TRƯỚC, GÁI LẴNG LƠ NHỠ BƯỚC CẦU Ô Cung Mệnh có Đào, Tang tọa thủ đồng cung thì trước sau là gái lẳng lơ kén chồng

11. ĐÀO RIÊU SỐ GÁI AI HAY CHỒNG RA KHỎI CỬA GIẮT TAY TRAI VÀO Nữ số cung Mệnh có Đào Hoa, Thiên Riêu toa thủ là người lẳng lơ chồng vừa đi vắng thì đã giắt trai vào.

12. HỒNG LOAN TẤU HỶ VŨ ĐÀO NHỮNG PHƯỜNG CA XƯỚNG TIẾN VÀO NHÀ QUAN Cung Mệnh có Hồng Loan, Tấu Thư, Thiên Hỷ, Vũ Khúc, Đào Hoa hội hợp là người có tài hát hay múa giỏi ở nơi quan quyền.

13. KHÉO NGHỀ KIM CHỈ VÀ MAY HỒNG ĐÀO TẤU VŨ Ở ĐẦY MỆNH CUNG Cung Mệnh có Hồng, Đào, tấu, Vũ hội hợp tất làm nghề may giỏi.   14. HỒNG KHÔI XƯƠNG LIÊM PHÙ TRÌ SĂN RỒNG DÂNG TRƯỚC TRONG THÌ DANH CAO Cung Mệnh có Liêm, Trinh tọa thủ gặp Hồng Loan, thiên Khôi, Văn Xương hội hợp tất là tay mưu sĩ được trọng dụng và rất nổi tiếng.

15. THIÊN NGUYỆT ĐỨC NGỘ ĐÀO TINH TRAI SINH GÁI ĐẸP VỢ LÀNH CHỒNG SANG Cung Mệnh, Thân có Đào Hoa gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức hay Tham Lang, Miếu Vương tọa thủ thì người đẹp đẽ đoan trang trai lấy được vợ hiền gái lấy được chồng sang.

16. MỆNH ĐÀO THÂN LẠI HỒNG LOAN; VẬN PHÙNG THÁI TUẾ KHẢ HOÀN THẤY CHI Cung Mệnh có Đào Hoa, Thân có Hồng Loan tọa thủ thì tất là người ong bướm ưa chuyện trai gái nhưng hạn gặp Thái Tuế thì chẳng ai lai vãng.

17. ĐÀO HỒNG THAI HỶ TRONG SOI NGOÀI GIA BINH TƯỚNG GÁI TRAI NGANG TÀNG Cung Mệnh có Đào, Hồng, Thai, Hỷ hội hợp lại có Phục Binh đồng cung Tướng Quân chiếu thì trai gái nguyệt hơn bừa bãi.

18. HỒNG LOAN MAY VÁ CỬI CANH; HIỀM PHÙNG BINH TƯỚNG ẮT SINH TAI NẠN Nữ số cung Mệnh có Hồng Loan tất khéo nghề vá may nhưng nếu gặp Phục Binh, Tướng Quân thì hay sinh tai họa.

19. NHAN HỒI YỂU TỬ DO HỮU ĐÀO HỒNG KHÔNG KIẾP ĐÀ LINH THỦ MỆNH Nhan Hồi học trò Đức Khổng Tử cung Mệnh có Đào, Hồng, Không, Kiếp Đà, Linh hội hợp nên phải chết non.

20. ĐÀO HỒNG CÙNG THIÊN HÌNH ĐỒNG HỘI GÁI TIẾT TRINH HIỀN NỘI TỀ GIA Cung Mệnh có Đào Hoa, Hồng Loan hội Thiên Hình là người đàn bà tiết hạnh thuần hậu tề gia nội trợ.

21. ĐÀO HOA CƯ QUAN TẢO TUẾ ĐẮC QUÂN HÀNH CHÍNH Cung Quan Lộc có Đào Hoa tọa thủ là người được vua tin dùng mới ra làm quan và thường hiển đạt sớm.

22. THÂN HÌNH HỒNG ĐÀO KIÊM THAI TỌA NHI CÔNG DANH KHẢ TẤT Cung thân có Hồng, Đào tọa thủ lại thêm  Thai, Tọa ắt có công danh mặc dù muộn màng.

23. QUAN CUNG HỶ NGÔ ĐÀO HỒNG THIÊN DI TỐI KIẾP KHÔNG LÂM VÀO Cung Quan gặp Đào, Hồng, Hỉ thì đường hoan lộ được nhẹ bước thang máy. Cung Thiên Di rất sợ Kiếp, Không có cách này là hạng chết đường hay bị cướp giết.   24. HỒNG LOAN CƯ THÊ TIỀN KHẮC Cung Phu, Thê có Hồng, Loan tất khắc chồng khắc vợ.

25. SỞ AI GIA HỒNG LOAN TỨ VƯỢNG LIỆT PHU QUÂN CHI VỊ Cung Phu an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Hồng Loan tọa thủ là số gái khóc chồng.

26. ĐÀO HOA PHÙNG THIÊN MÃ TÚNG KHÁCH VÔ MÔI. Cung Phu, Thê có Đào, Mã đồng cung tất vợ chồng lấy nhau tự nhiên, yêu nhau rồi lấy nhau không mối lái.

27. HỒNG LOAN PHÙNG ĐỊA KIẾP Ư PHU QUÂN MỆNH HẢO CHÍ BÁCH BẤT BẢO CHI THẬP Cung Phu có hồng, Loan tọa thủ gặp Địa Kiếp, Mệnh tốt thì vợ chồng ăn ở với nhau đến 100 tuổi, Mệnh xấu thì chỉ 10 năm.

28. THAI TINH LẠI GẶP ĐÀO HOA  TIỀN DÂM HẬU THÚ MỚI RA VỢ CHỒNG Cung Phu, Thê có Thai, Đào tọa thủ thì vợ chồng đi lại với nhau rồi mới lấy nhau.

29. VỢ CHỒNG VIỄN PHÔI THA HƯƠNG ĐÀO HỒNG LEN LỎI VÀO HÀNG THIÊN DỊ Cung Thiên Di có Đào, Hồng tất đi xa mà nên vợ chồng.

30. HỒNG LOAN NGỘ KỴ PHU CUNG TƠ HỒNG ĐÃ DỨT MÁ HỒNG CÒN ƯA Cung Phu thê gặp Hồng Loan ngộ Họa Kỵ tất vợ chồng có phen bỏ nhau để lấy người khác.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Tử vi đẩu số phú giải
 2. Tử vi đẩu số phú giải - 1
 3. Tử vi đẩu số phú giải - 2
 4. Tử vi đẩu số phú giải - 3
 5. Tử vi đẩu số phú giải - 4
 6. Tử vi đẩu số phú giải - 5
 7. Tử vi đẩu số phú giải - 6
 8. Tử vi đẩu số phú giải - 7
 9. Tử vi đẩu số phú giải - 8
 10. Tử vi đẩu số phú giải - 9
 11. Tử vi đẩu số phú giải - 10
 12. Tử vi đẩu số phú giải - 11
 13. Tử vi đẩu số phú giải - 12
 14. Tử vi đẩu số phú giải - 13
 15. Tử vi đẩu số phú giải - 14
 16. Tử vi đẩu số phú giải - 15
 17. Tử vi đẩu số phú giải - 16
 18. Tử vi đẩu số phú giải - 17
 19. Tử vi đẩu số phú giải - 18
 20. Tử vi đẩu số phú giải - 19
 21. Tử vi đẩu số phú giải - 20
 22. Tử vi đẩu số phú giải - 21
 23. Tử vi đẩu số phú giải - 22
 24. Tử vi đẩu số phú giải - 23
 25. Tử vi đẩu số phú giải - 24
 26. Tử vi đẩu số phú giải - 26
 27. Tử vi đẩu số phú giải - 27
 28. Tử vi đẩu số phú giải - 28
 29. Tử vi đẩu số phú giải - 29
 30. Tử vi đẩu số phú giải - 30
 31. Tử vi đẩu số phú giải - 31
 32. Tử vi đẩu số phú giải - 32
 33. Tử vi đẩu số phú giải - 33
 34. Tử vi đẩu số phú giải - 34
 35. Tử vi đẩu số phú giải - Hết

Bài viết cùng chuyên mục

HỎA TINH LINH TINH  1. HỎA LINH VƯỢNG CUNG. DIỆC VỊ PHÚC LUẬN Cung Mệnh có Hỏa, Linh, Đắc Địa tọa thủ là người can đảm dũng mãnh tuổi Dần, Mão, Tỵ, Ngọ ...

ĐỊA KHÔNG ĐỊA KIẾP  1. ĐỊA KIẾP ĐỘC THỦ THỊ KỶ PHI NHÂN  Cung Mệnh, Thân vô chính diện có Địa Kiếp đơn thủ là người ích kỹ chỉ biết mình mà ...

KÌNH DƯƠNG ĐÀ LA  1.  KÌNH DƯƠNG NHẬP MIẾU PHÚ QUÝ THANH DANH Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Kình tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hồi ...

LỘC TỒN THÁI TUẾ TRÀNG SINH  1.  LỘC TỒN HẬU TRỌNG ĐA Y THỰC TỘC Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Lộc tôn tọa thủ nên suốt đời được hưởng giàu sang ...

HÓA KHOA HÓA QUYỀN HÓA LỘC HÓA KỴ  1. NGỌ THƯỢNG KHOA, QUYỀN TƯƠNG KHỔN BIÊN CƯƠNG NHẬM TRỢNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Khoa, Quyền tọa thủ đồng cung là ...

THÁI ÂM  1. THÁI ÂM CHỦ NHẤT THÂN CHI KHOÁI LẠC  Cung Mệnh có Thái Am, Miếu Vượng, Đặc Địa tọa thủ gặp đa Cát Tinh hội hợp là người suốt đời được ...

THÁI DƯƠNG 1. NHỊ DIỆU QUANG HUY CÔNG DANH TẢO ĐẠT Cung Mệnh, Thân có Thái Dương, Thái Am, Miếu Vượng hay Đắc Địa tọa thủ thì tuổi nhỏ đã có công danh.

THIÊN LƯƠNG   1. THIÊN LƯƠNG BẢO TỰ TÀI DĨ DƯ THẦN Cung Mệnh có thiên Lương tọa thủ là người  thích lấy tiền của mình ra làm việc phúc.

THIÊN ĐỒNG  1. NỮ MỆNH THIÊN ĐỒNG TẤT THỊ HIỀN  Đàn bà cung Mệnh có Thiên Đồng tọa thủ là người hiền hòa không định kiến ai nói sao cũng được ...

CỰ MÔN  1. CỰ MÔN ĐỊNH CHỦ THỊ PHI Cung Mệnh có Cự Môn tất hay bị mệing tiếng thị phi.