Tử vi đẩu số phú giải - 12

Ngày đăng: Thứ hai 18/08/2008 12:00:00 (GMT +7)

2. THIÊN LƯƠNG THỦ CHIẾU, CÁT TƯƠNG PHÙNG BÌNH SINH PHÚC THỌ Cung Mệnh có Thiên Lương, Miếu, Vượng, Đắc Địa tọa thủ hay xung chiếu gặp Cát Tinh hội hợp là người được hưởng phúc an nhàn sung sướng và sống lâu.

3. LƯƠNG TẠI TỴ, TẮC DẬT DU Cung Mệnh an tại Tý, có Thiên Lương tọa thủ là người chơi bời.

4. LƯƠNG XUNG TỌA CHÙ KIÊM THỌ TOÁN Cung Mệnh có thiên Lương, Hãm Địa tọa thủ hay cung chiếu là thọ cách.

5. LƯƠNG TÚ THÁI ÂM KHƯỚC TÁC PHIÊU BỒNG CHI KHÁCH Cung Mệnh an tại Dậu có thiên Lương, Hãm Địa tọa thủ Thái Dương đồng cung gặp Thái Am hợp chiếu là người lưu lạc giang hồ ví như có nước trôi nổi trên mặt nước.

6. THIÊN LƯƠNG NGUYỆT DIỆU NỮ DÂM BẦN Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có thiên Lương tọa thủ hoặc an tại Dần, Thân có Thai Am tọa thủ đàn bà có cách này rất dâm đãng nếu thêm Ac, Sát Tinh hội hợp là người hà tiện nghèo hèn.

7. LƯƠNG TÚ ÂM, LINH, NHI TÁC ĐỐNG LƯƠNG CHI KHÁCH Cung Mệnh an tại Tý, Sửu, Dần, Mão,  Thìn, Tỵ, Ngọ có Lương tọa thủ gặp Nguyệt, Linh hội hợp là người tài giỏi làm nên vinh hiển vào hàng quý cách.

8. THIÊN LƯƠNG THIÊN MÃ VI NHÂN PHIÊU ĐÃNG VÔ NGHI Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương tọa thủ gặp Mã đồng cung hay xung chiếu là người chơi bời thích ngao du đây đó nếu gặp Quý Tinh hội hợp là người phong lưu mã thượng.

9. THIÊN LƯƠNG NGỘ MÃ NỮ MỆNH TIỆN NHI THẢ DÂM Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương tọa thủ gặp Mã đồng cung hay xung chiếu, đàn bà là người dâm đãng Nguyệt hoa bừa bãi nếu không gặp đa Quý Tinh hội hợp nghèo hèn tỵ tiện.

10. THIÊN LƯƠNG GIA CÁT TỌA THIÊN DI HOẠNH PHÁT KINH THƯƠNG Cung Thiên Di có Thiên Lương tọa thủ gặp Cáct Tinh hội hợp là người buôn bán lớn và giàu có nếu gặp Hình, Kỵ thì bình thường.

11. LƯƠNG, NHẬT MÃO CUNG, NHẬT XUẤT PHÙ TANG DUNG MẠO PHƯƠNG VIỄN Cung Mệnh an tại Mão có Lương, Nhật tọa thủ đồng ra khỏi đám may, dĩ nhiên rất quý hiển suốt đời an nhàn sung sướng.

12. ÂM TINH PHÙNG KHÔI TINH Ư HỢI ĐỊA, ỨNG CHI SƠN NHẠC GIÁNG THẦN Cung Mệnh an tại Hợi có Thiên Lương tọa thủ thiên Khôi đồng cung là người có dáng điễu oai phong lẫm liệt như thần linh giáng thế.

13. LƯƠNG PHÙNG HAO SÁT TẠI TỴ CUNG ĐAO NGHIỆP HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tý, có thiên Lương tọa thủ gặp Song Hao, Kiếp Sát hội hợp tất phải đề phòng tai nạn đao kiếm súng đạn nếu gặp Tuần, Triệt tất hóa giải được.

14. ẤM PHÚC TẠI MỆNH THÂN BẤT PHẠ TẠI ƯƠNG Cung Mệnh, Thân có Lương (Am) hay Đồng (Phúc) tọa thủ hoặc cả hai đồng cung nên suốt đời chẳng sợ tai ương họa hại.

15. THIÊN LƯƠNG CƯ NGỌ VỊ QUAN TU THÁNH HIỀN TRIỀU ĐƯỜNG Cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Lương tọa thủ, người tuổi Đinh, Kỷ, Quý có cách này làm nên vinh hiển tiếng tăm lừng  lẫy, những tuổi khác cũng có quan chức nhưng không bằng ba bốn tuổi trên.

16. LƯƠNG ĐỒNG CƠ NGUYỆT DẦN THÂN VỊ NHẤT SINH LỢI NGHIỆP THÔNG MINH Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Lương, Đồng tọa thủ đồng cung được Cơ, Nguyệt ở Tài, Quan hội chiến tất có đủ bộ văn đòan chầu Mệnh nên rất thông minh tất nhiên quyền biến lanh lợi làm nên sự nghiệp và được hửong giàu sang trọn đời.

17.  LƯƠNG ĐỒNG TỴ, HỢI NAM ĐA LÃNG NỮ ĐA DÂM Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Thiên Lương hoặc Thiên Đồng tọa chủ đàn ông là người chơi bời phóng đãng, này đây mai đó đàn bà hoàn toàn là người dâm dật.

18. THIÊN LƯƠNG, THÁI DƯƠNG, XƯƠNG LỘC HỘI LÔ TRUYỀN ĐỆ NHẤT DANH Cung Mệnh an tại Tỵ có Lương tọa thủ Nhật xung chiếu gặp Xương, Lộc hội hợp; hay ngược lại an tại Ngọ có Nhật tọa thủ Lương xung chiếu Xương, Lộc hội hợp là người rất thông minh đi thi tất đỗ đầu và làm nên vinh hiển lại được hưởng giàu sang hơn người.

19. THIÊN LƯƠNG VĂN XƯƠNG CƯ MIỀU VƯỢNG VỊ CHÍ ĐÀI CƯƠNG Cung Mệnh có Thiên Lương, Miếu, Vượng Địa tọa thủ gặp Văn Xương đồng cung là người có quan chức làm nên vinh hiển phú quý.

20. PHÚC VŨ CỦNG TRIỀU Ư SỬU VỊ KIM BẠCH MÃN TƯƠNG SƯƠNG Cung Mệnh hay Tài Bạch an tại Sữu có Thiên Lương hay Vũ, Khúc tọa thủ là người giàu có vàng bạc đầy dương.

21. THIÊN LƯƠNG HỘI TRƯỜNG SINH Ư PHÚC ĐỊA THÂN THƯỢNG HỮU KỲ TÀI Cung Phúc Đức có Thiên Lương tọa thủ gặp Trường Sinh đồng cung tất trong họ nhiều người có biệt tài.

22. PHỤ MAU CUNG THIÊN LƯƠNG TỌA THỦ MẸ CHA HƯỞNG PHÚC LÀNH THƯỢNG THỌ Cung Phụ Mẫu có Thiên Lương tọa thủ tất cha mẹ sống lâu trường thọ.

23. THIÊN LƯƠNG NGỘ HỎA CHIẾU QUA HẠI NGƯỜI HẠI CỦA THẬT LÀ TAN THƯƠNG Hạn có Thiên Lương gặp Hỏa Tinh chiếu tất sinh tai ương hại người hại của.

24. THIÊN LƯƠNG CƯ MIẾU VƯỢNG ĐÔ THÁI TUẾ BINH PHÙ NHI KHẢ GIỚI Cung Mệnh có Thiên Lương, Miếu Vượng tọa thủ không nên có Thái Tuế, Bệnh Phù hội hợp rất xấu.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Tử vi đẩu số phú giải
 2. Tử vi đẩu số phú giải - 1
 3. Tử vi đẩu số phú giải - 2
 4. Tử vi đẩu số phú giải - 3
 5. Tử vi đẩu số phú giải - 4
 6. Tử vi đẩu số phú giải - 5
 7. Tử vi đẩu số phú giải - 6
 8. Tử vi đẩu số phú giải - 7
 9. Tử vi đẩu số phú giải - 8
 10. Tử vi đẩu số phú giải - 9
 11. Tử vi đẩu số phú giải - 10
 12. Tử vi đẩu số phú giải - 11
 13. Tử vi đẩu số phú giải - 13
 14. Tử vi đẩu số phú giải - 14
 15. Tử vi đẩu số phú giải - 15
 16. Tử vi đẩu số phú giải - 16
 17. Tử vi đẩu số phú giải - 17
 18. Tử vi đẩu số phú giải - 18
 19. Tử vi đẩu số phú giải - 19
 20. Tử vi đẩu số phú giải - 20
 21. Tử vi đẩu số phú giải - 21
 22. Tử vi đẩu số phú giải - 22
 23. Tử vi đẩu số phú giải - 23
 24. Tử vi đẩu số phú giải - 24
 25. Tử vi đẩu số phú giải - 25
 26. Tử vi đẩu số phú giải - 26
 27. Tử vi đẩu số phú giải - 27
 28. Tử vi đẩu số phú giải - 28
 29. Tử vi đẩu số phú giải - 29
 30. Tử vi đẩu số phú giải - 30
 31. Tử vi đẩu số phú giải - 31
 32. Tử vi đẩu số phú giải - 32
 33. Tử vi đẩu số phú giải - 33
 34. Tử vi đẩu số phú giải - 34
 35. Tử vi đẩu số phú giải - Hết

Bài viết cùng chuyên mục

CỰ MÔN  1. CỰ MÔN ĐỊNH CHỦ THỊ PHI Cung Mệnh có Cự Môn tất hay bị mệing tiếng thị phi.

THIÊN – CƠ   1. CƠ VIÊN PHÚ TÍNH TỬ TÂM  Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Mão, dậu, Tỵ, Thân, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi là người phúc hậu có lòng từ thiện.

THAM LANG  1. THAM LANG ĐỘC CƯ ĐA HƯ THIỂU THỰC  Cung Mệnh, Thân có Tham Lang đơn thủ là người hay dối trá.

LIÊM TRINH 1. LIÊM TRINH THANH BẠCH NĂNG TƯƠNG THỦCung Mệnh có Liêm toạ thủ là người thẳng thắng trong sạch. Tuổi Giap, Kỷ, Canh, Quý, Mệnh an tại Than, Dậu, ...

PHÁ – QUÂN   1. PHÁ QUÂN NHẤT DIỆU TÍNH NAN MINH Cung Mệnh có Phá đơn thủ không gặp Chính Diện khác đồng cung là người hồ đồ thiếu sáng suốt và ưu ...

THẤT – SÁT  1. THẤT SÁT CƯ QUAN ĐẮC VỊ, UY ÁP VẠN NHÂN Cung Quan Lộc có Thất Sát toạ thủ Đắc Địa là ngưởi có oai nghi khiến người phải nể sợ.

THIÊN – TƯỚNG 1. NỮ TƯỚNG TINH HÙNG HUỶ HƯ TRỪNG Đàn bà cung mệnh có thiên Tướng tọa thủ thời hung tợn như con gấu dữ nếu gặp Hồng, Tấu là số cung ...

VŨ KHÚC  1. VŨ KHÚC CHI TINH VI QUẢ TÚ Cung Mệnh có Vũ Khúc toạ thủ chủ sự hiếm hoi, hình khắc và có độc, không khắc cha mẹ cũng khắc anh em.

THIÊN – PHỦ  1. THIÊN PHỦ ÔN LƯƠNG Cung Mệnh có sao thiên Phủ toạ thủ là người tánh nết ôn hoà lại có lòng từ tâm và hay làm việc thiện.

TỬ - VI 1. TỬ VI TRUNG HẬU Cung mệnh có Tử Vi, Miếu, Vượng, Đắc Địa hay Bình Hoà là người trung hậu, khiêm cung.