Luận giải các sao 30/07/2010

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

Tử vi đẩu số phú giải - 11 18/08/2008

THIÊN ĐỒNG  1. NỮ MỆNH THIÊN ĐỒNG TẤT THỊ HIỀN  Đàn bà cung Mệnh có Thiên Đồng tọa thủ là người hiền hòa không định kiến ai nói sao cũng được tuổi Bính, Tân, Mậu, Mệnh an tại Tuất có sự ứng hợp nên được phú quý cách.

Tử vi đẩu số phú giải - 12 18/08/2008

THIÊN LƯƠNG   1. THIÊN LƯƠNG BẢO TỰ TÀI DĨ DƯ THẦN Cung Mệnh có thiên Lương tọa thủ là người  thích lấy tiền của mình ra làm việc phúc.

Tử vi đẩu số phú giải - 6 17/08/2008

PHÁ – QUÂN   1. PHÁ QUÂN NHẤT DIỆU TÍNH NAN MINH Cung Mệnh có Phá đơn thủ không gặp Chính Diện khác đồng cung là người hồ đồ thiếu sáng suốt và ưu nịnh.

Tử vi đẩu số phú giải - 7 17/08/2008

LIÊM TRINH 1. LIÊM TRINH THANH BẠCH NĂNG TƯƠNG THỦCung Mệnh có Liêm toạ thủ là người thẳng thắng trong sạch. Tuổi Giap, Kỷ, Canh, Quý, Mệnh an tại Than, Dậu, Hợi, Tý, tuổi Bính, Tân, At , Mậu, Mệnh an tại Dần, Mão, Tỵ, Ngọc rất tố. CÁc tuổi trên nều Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là hạ cách rất xấu.

Tử vi đẩu số phú giải - 8 17/08/2008

THAM LANG  1. THAM LANG ĐỘC CƯ ĐA HƯ THIỂU THỰC  Cung Mệnh, Thân có Tham Lang đơn thủ là người hay dối trá.

Tử vi đẩu số phú giải - 9 17/08/2008

THIÊN – CƠ   1. CƠ VIÊN PHÚ TÍNH TỬ TÂM  Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Mão, dậu, Tỵ, Thân, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi là người phúc hậu có lòng từ thiện.

Tử vi đẩu số phú giải - 10 17/08/2008

CỰ MÔN  1. CỰ MÔN ĐỊNH CHỦ THỊ PHI Cung Mệnh có Cự Môn tất hay bị mệing tiếng thị phi.

Tử vi đẩu số phú giải - 3 16/08/2008

VŨ KHÚC  1. VŨ KHÚC CHI TINH VI QUẢ TÚ Cung Mệnh có Vũ Khúc toạ thủ chủ sự hiếm hoi, hình khắc và có độc, không khắc cha mẹ cũng khắc anh em.

Tử vi đẩu số phú giải - 4 16/08/2008

THIÊN – TƯỚNG 1. NỮ TƯỚNG TINH HÙNG HUỶ HƯ TRỪNG Đàn bà cung mệnh có thiên Tướng tọa thủ thời hung tợn như con gấu dữ nếu gặp Hồng, Tấu là số cung phí.

Tử vi đẩu số phú giải - 5 16/08/2008

THẤT – SÁT  1. THẤT SÁT CƯ QUAN ĐẮC VỊ, UY ÁP VẠN NHÂN Cung Quan Lộc có Thất Sát toạ thủ Đắc Địa là ngưởi có oai nghi khiến người phải nể sợ.

Tử vi đẩu số phú giải 15/08/2008

Dẫn Đào Tiềm một hiền sĩ đời Tấn nói rằng: “Đạt nhãn tiền bất khả ngôn mệnh” nghĩa là với người đã giác ngộ không nên nói chuyện số mệnh.

Tử vi đẩu số phú giải - 1 15/08/2008

TỬ - VI 1. TỬ VI TRUNG HẬU Cung mệnh có Tử Vi, Miếu, Vượng, Đắc Địa hay Bình Hoà là người trung hậu, khiêm cung.

Tử vi đẩu số phú giải - 2 15/08/2008

THIÊN – PHỦ  1. THIÊN PHỦ ÔN LƯƠNG Cung Mệnh có sao thiên Phủ toạ thủ là người tánh nết ôn hoà lại có lòng từ tâm và hay làm việc thiện.

Tử vi - Thổ cục 12/04/2008

Một nguyên lý lý thuyết đã thất truyền, chỉ còn phương pháp ứng dụng và hiệu quả của nó. Bởi vậy người ta không thể giải thích vì sao lại như vậy.Nhưng gần đây, tư duy logic từ khoa học Tây Phương đã khiến cho nhiều nhà nghiên cứu Đông phương xét lại các cơ sở phương pháp ứng dụng Đông phương.