Trường tương tác lý học trong lý học Đông phương - Nhân danh Văn hiến Việt 30/05/2018

Giáo sư Cao Chi đã biên dịch một đề tài mới nhất trong vật lý thiên văn hiện đại, mô tả các liên đới trong vũ trụ, để từ đó giải thích các hiện tượng rối lượng tử. Mà trong đó, hai hạt lượng tử dù cách xa bao nhiêu thì chúng cũng có sự vận đông tương đồng, nếu ta tác đông vào chỉ một trong hai hạt. Đây là một thực tế chứng nghiệm trực quan. Và các nhà khoa học đã tìm cách giải thích hiện tượng này bằng lý thuyết "liên đới", như bài mà tôi chia sẻ với các bạn dưới đây.

Những Công Trình Của Người Anasazi Và Thiên Văn Học 13/05/2010

Bên cạnh 3 nền văn minh vĩ đại như Maya, Aztec, Inca trong mình Châu Mỹ còn ẩn chứa một nền văn minh không kém phần bí ẩn khác, đó là nền văn minh của người da đỏ Anasazi (theo tiếng Navajo, từ này có nghĩa là "những người cổ xưa"). Danh từ này được đặt bởi người da đỏ Hopi và Zuni sống dọc sông Rio Grande ở New Mexico và Arizona. Những người Anasazi đã xây những công trình của họ vào khoảng năm 900 đến 1130.

Thiên văn học và văn minh Ai Cập 18/04/2010

Khi nói đến Ai Cập hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đến đất nước với những Kim Tự Tháp hùng vĩ và tượng Nhân Sư. Đã từ lâu Ai Cập đã được coi là một trong những cái nôi ẩn chứa nhiều dấu tích cổ của nền văn minh nhân loại. Các nhà học giả trên thế giới vẫn còn đang bàn luận nhiều vấn đề xoay quanh những Kim Tự Tháp này. Ai đã xây dựng những công trình này và mục đích của họ là gì? Tại sao những người Ai Cập cổ đại lại có một kiến thức siêu việt về thiên văn họ như vậy?