Phương pháp dự báo cổ thuần Việt

Ngày đăng: Thứ ba 01/07/2008 12:00:00 (GMT +7)


Tôi nghĩ những phương pháp dự báo đơn giản như xem bói tượng voi như dưới đây; hoặc xem cân chỉ lượng; hay xem Xương da như: Xương con gà bọc da con lợn...vv.... Đều là sự thể hiện tính nhân bản trong nền văn hiến Việt mà những cao nhân tạo ra nhằm giúp những người thất học gặp hoàn cảnh khó khăn như tai nạn, tàng tật dễ sử dụng để kiếm sống trong điều kiện xã hội từ hàng ngàn năm trước.
Xin trân trọng giới thiệu.

Phương pháp dự báo

Bài ca về tính chất từng năm tính theo tuổi của phương pháp này như sau:

Cái miệng tai tiếng thị phi.
Cái ngà sang quí danh thì vang xa.
Cái tai ve vẩy đi xa
Thằng Nài trông thấy chính là quí nhân.
Cái bành buôn bán giàu to.
Cái đuôi ngoe nguẩy chẳng ra sự gì.
Chân sau bươn bải leo trèo.
Cái bụng khắc khoải như béo hứng sương.
Chân trước thu của bốn phương.

 

Bắt đầu đếm:

Một mươi tại chân trước. Hai mươi tại cái miệng. Ba mươi tại cái ngà. Bốn mươi tại cái tai. Năm mươi tại thằng Nài. Sáu mươi tại cái bành. Bẩy mươi tại cái đuôi. Tám mươi tại chân sau. Chín mươi tại cái bụng. Với phương pháp này thì chỉ bắt đầu coi từ người trên hai mươi tuổi.

Thí dụ:
Người ba mươi bẩy tuổi thì bắt đầu : 30 tại cái ngà. 31 tại cái tai. 32 tại thằng Nài, 33 tại cái bành. 34 tại cái đuôi. 35 tại chân sau. 36 tại cái bụng. 37 tại chân trước.Xem bài thơ trên cho thấy: Chân trước thu của bốn phương. Nhưng nếu xem sao thì nam gặp La Hầu, Nữ Kế đô. Như vậy chúng ta có thể dự đoán rằng: Người này vất vả trong công việc trong năm 37 tuổi, nhưng vẫn có thu nhập.
Chúng ta có thể tính một cách đơn giản hơn bằng cách bấm trên đốt ngón tay như sau:

Xin giới thiệu để tham khảo.

Bài viết cùng chuyên mục