Sự chuyển pha tại năng lượng Planck

Ngày đăng: Thứ sáu 26/02/2010 12:00:00 (GMT +7)

Để nhìn thấy cách chuyển tiếp pha được tiếp cận từ bên dưới năng lượng Planck, ta hãy xem xét bức tranh Feynman.

Xét một không-thời gian rời rạc, chiều dài lưới e = một bước thời gian, khoảng thời gian T = N bước thời gian, tức là T = Ne.

Xét một hạt có khối lượng m ≠ 0, lưu ý một hạt không có khối lượng sẽ luôn bị " kẹt " trên một quỹ đạo hình nón ánh sáng tức là không thể “thay đổi hướng”.

Theo Feynman, sự “đổi hướng” của hạt so với một đường dẫn trước đó từ thời gian t = 0 tới thời gian t = T sẽ là ime, trong đó i là số ảo, m là khối lượng và e là độ dài mắc lưới của lưới không-thời gian.

Hằng số planck h không thể hiện trong ime, nó ẩn trong độ dài mắc lưới e.

Nếu e → 0, tồn tại một không-thời gian liên tục và khối lượng sẽ tiến về không, nhưng “lượng những thay đổi” sẽ tiến đến vô hạn, vì vậy ta phải cẩn thận về cách ta sẽ lấy giới hạn khi e → 0.

Nếu e → T ( toàn bộ khoảng thời gian ta xét trong thí nghiệm), thì các Many-World sẽ loại bỏ dần do các đường dẫn không-thời gian khả dĩ càng lúc càng ít khi t đi từ 0 tới T.

Trong trường hợp e → T, ta có thể nói rằng chúng ta đang thiết kế những thí nghiệm sao cho ta có thể quan sát được ở khoảng thời gian t nhiều lần ngắn hơn T và ngày càng ngắn hơn, tức là t → e. Đó là sự tương đương với việc thực hiện các thí nghiệm ở mức năng lượng cao và ngày càng cao, tiến đến năng lượng Planck. Vì thế sự sụp đổ của các Many-World không-thời gian (do tương lai khả dĩ ngày càng ít đi) sẽ xuất hiện khi ta thực hiện các thí nghiệm ở năng lượng Planck.

Đó là sự tương đương đối với một sự chuyển pha từ các Many-World không-thời gian với những pha biên độ phức trong một cơ chế mới ở trên thang năng lượng Planck, trong đó Many-World dựa vào các siêu điểm rời rạc của sự các hệ thống Spin(0, 8) và các đại số Clifford Cl(0, 8) của chúng đều được xét như những hệ con của một N-Simplex với đại số Clifford Cl(0, N), và mọi thứ đều kết nối tới mọi thứ khác.

Bài viết cùng chuyên mục

PHÍA TRÊN THANG NĂNG LƯỢNG PLANCK. Vượt thang năng lượng Planck, một cách hình thức Vũ trụ chỉ bao gồm “một số điểm không phân biệt”, giả sử là N ...

Dịch đã có mấy ngàn năm, những phương pháp ghi nhớ họ quẻ, thế ứng của trùng quái, cho đến cách tìm bát san trong Bát Trạch đều căn cứ vào phương pháp ...

Lòng bàn tay như bản đồ thời gian Có thể chia lòng bàn tay thành các bản đồ thời gian để cung cấp cho người xem tay những thông tin rõ hơn thời gian xảy ra ...

Vân tay: Khi xem vân tay ở đầu ngón tay cái và các ngón khác, bạn phải chắc chắn rằng phải đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy rõ các hình dạnh của vân. ...

Các ngón tay và các ngón cái Cách bố trí, khoảng cách và hình dạng vân tay trên các ngón tay và ngón tay cái giúp cho người xem biết về tính cách bên ngoài của ...

Chỉ tay và dấu hiệu trên các gò tay  Kim Tinh tương ứng với tình yêu trong nhiều ngôn ngữ, thậm chí cả trong thuật xem chỉ tay. Mỗi gò tay thường có các ...

Các gò của bàn tay  Khi nhìn vào các gò trong lòng bàn tay, người xem thường đi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ gì Kim Tinh. Là những mô thịt nằm trên ...

Hình dạng các đường chỉ tay: Khi đọc những đường chỉ tay cơ bản như đường sinh đạo, đường trí đạo hay đường tâm đạo, bạn sẽ bắt gặp các dấu ...

Các đường chỉ tay đặc biệt: Các đường chỉ tay đặc biệt này bổ sung cho các đường cơ bản trên lòng bàn tay, chúng có những ý nghĩa độc đáo riêng. ...

Đường Thái Dương và đường Thủy Tinh. Đường Thái Dương là đường may mắn, nó cho thấy người có đường này chắc chắn có một vận mệnh tốt đẹp và ...