Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Ngày đăng: 05/07/2008 00:00:00


Tiêu chí khoa học hiện đại


Cuốn “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt” là một sự tiếp nối những sách đã xuất bản nhằm chứng minh về một lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm và nhân danh khoa học. Sự nhân danh này căn cứ vào tiêu chí khoa học . Ngoài việc minh chứng cho một lịch sử văn hóa bị lãng quên thì “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt” được viết với một hy vọng chứng minh rõ hơn cho một thực tại là cơ sở cho sự nhận thức, mà từ đó cổ nhân đã tổng hợp để tạo ra một học thuyết vũ trụ quan nền tảng cho sự huyền vĩ của văn minh Đông phương . Đó chính là thực tại của sự vận động có qui luật và tương tác từ vũ trụ, được phản ánh trong thuyết Âm Dương Ngũ hành .
Tiêu chí khoa học hiện đại đã định tính rằng:


Không có tính qui luật thì không có khả năng tiên tri.
Một lý thuyết khoa học phải có khả năng tiên tri.


Sự xuất hiện của trình thiên văn Skymap pro đã chứng tỏ tính qui luật của những sự vận động trong vũ trụ (Không có tính qui luật thì không thể lập trình) . Chính qui luật và hiệu ứng của sự vận động tương tác này được nhận thức đã làm nên khả năng tiên tri kỳ vĩ của nền văn minh Đông phương.
Bởi vậy, tính hợp lý trong việc giải thích những hiện tượng và vấn đề liên quan theo tiêu chí khoa học, không phải chỉ dừng lại ở việc minh chứng cho lịch sử nền văn hiến Việt bị lãng quên, mà còn là sự phát triển tiếp tục việc khám phá một tri thức vũ trụ kỳ vĩ thuộc về một nền văn minh cổ xưa đã tàn lụi.
Những bản văn cổ chữ Hán ghi nhận dấu ấn của một học thuyết và các phương pháp ứng dụng một cách rời rạc và không có hệ thống, chưa đủ để chứng tỏ là cơ sở cội nguồn của một học thuyết kỳ vĩ có qui mô vũ trụ , mà khả năng vượt ra ngoài sự hiểu biết của tri thức hiện đại. Sự thẩm định cội nguồn của một giá trị tri thức là học thuyết vũ trụ quan Âm Dương Ngũ hành, không thể đơn giản chỉ giới hạn ở bằng chứng văn bản và những di vật khảo cổ. Bởi vì nội dung và hình thức văn bản cũng như những di vật khảo cổ chỉ là những yếu tố cần, nhưng không phải yếu tố duy nhất đủ để chứng minh cho cội nguồn của một học thuyết, hoặc lịch sử.


“Một hiện tượng lịch sử là sự tổng hoà của các mối quan hệ xã hội”.


Lẽ tất nhiên những hiện tượng và vấn đề lịch sử đó, không thể duy nhất được chứng minh bằng di vật khảo cổ hoặc văn bản , khi mà ở những mối quan hệ xã hội lịch sử khác, tỏ ra mâu thuẫn và bất hợp lý. Hay nói theo tiêu chí khoa học: Nó không giải thích một cách hợp lý các vấn đề liên quan.
Vấn đề được đặt ra trong “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt” lại không chỉ giới hạn ở sự biện minh cho một vấn đề lịch sử. Nó còn là sự minh định cho nội dung của một học thuyết đã thất truyền. Bởi vậy, sự tồn tại của những bản văn liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành, không phải là bằng chứng cho nội dung và cội nguồn đích thực của học thuyết này. Để minh định một học thuyết, nó còn phải chứng tỏ những vấn đề và yếu tố cần khác liên quan đến nó. Đó chính là những thực tại được nhận thức và là giá trị tri thức phổ biến trong xã hội làm nền tảng cho sự xuất hiện của một lý thuyết và tính kế thừa của nền văn minh. Nhưng điều này không có trong văn minh Hoa Hạ và đã được chứng minh trong sách này.
Nhưng chính những di sản văn hóa Việt lại chứng tỏ sự liên hệ chặt chẽ với những giá trị tri thức liên quan và có khả năng giải thích và phục hồi lại một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính khách quan, tính qui luật và khả năng tiên tri của học thuyết Âm Dương Ngũ hành.
Những thành tựu mà tri thức khoa học hiện nay đạt được, chưa phải là chân lý cuối cùng của vũ trụ.
Những nhà khoa học hàng đầu của nhân loại đang mơ ước:


Tạo ra một lý thuyết thống nhất các định luật vũ trụ. Một siêu công thức bao trùm mọi định luật của thiên nhiên, hoàn toàn có thể giải thích mọi sự kiện bao quanh con người từ những hạt vật chất cực nhỏ đến những thiên hà khổng lồ.


Thuyết Âm Dương Ngũ hành về nội dung giải thích từ sự hình thành vũ trụ và mọi sự kiện bao quanh con người với một khả năng tiên tri huyền vĩ . Nó được ứng dụng một cách nhất quán bởi một biểu thức duy nhất là nguyên lý căn bản “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” - về mặt định tính - thể hiện một cách có tính khách quan, tính quy luật, một cách nhất quán và hoàn chỉnh cho mọi hiện tượng liên quan đến vũ trụ và con người. Nhưng một vấn đề rất đáng chú ý ở đây là: Chỉ một nguyên lý căn bản duy nhất “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” nhưng bao gồm cả mối liên hệ không thời gian của học thuyết này. Khi nó vừa giải thích một cách hợp lý mối tương quan về không gian với qui luật vận động của các thiên thể gần Trái Đất, vừa định lượng thời gian cho sự vận động đó.
Điều này chỉ xuất hiện một cách chưa hoàn chỉnh trong thuyết tương đối, một lý thuyết khoa học hiện đại nhất hiện nay trong tri thức nhân loại . Đoạn sau đây trích trong “Lược sử thời gian” (Nxb Khoa học kỹ thuật 1997) chứng tỏ điều này . S.W.Hawking , tác giả của cuốn sách đã viết:


“Tuy nhiên, thuyết tương đối buộc chúng ta phải thay đổi một cách căn bản những ý niệm của chúng ta về không và thời gian. Chúng ta cần phải chấp nhận rằng thời gian không hoàn toàn tách rời và độc lập với không gian, mà kết hợp nó thành một đối tượng được gọi là không - thời gian”.


(Sách đã dẫn , trang 44)


Trong “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt”, người viết đã chứng minh với bạn đọc một nguyên lý căn bản duy nhất “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” lý giải cả không gian lẫn thời gian trong những phương pháp ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành.
Phải chăng ở đây có sự trùng hợp giữa một lý thuyết hiện đại nhất trong tri thức nhân loại với một học thuyết cổ? Sự khác nhau giữa thuyết tương đối và thuyết Âm dương Ngũ hành về không gian và thời gian chỉ là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành đã biểu tượng hóa trong ứng dụng với khả năng tiên tri. Hay nói theo cách của S.W. Hawking là nó đã kết hợp thành một đối tượng. Còn thuyết tương đối mới chỉ đặt vấn đề cho nó?
Phải chăng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là một lý thuyết thống nhất vũ trụ mà trong đó, nó phản ánh những những thực tại mà tri thức hiện đại của nhân loại chưa biết tới?
Viết cuốn “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt”, người viết hy vọng sẽ đặt vấn đề là cơ sở ban đầu cho việc tiếp tục khám phá những thực tại vũ trụ nằm ngoài tri thức hiện đại của con người.
Điều này chỉ có thể thực hiện được từ một nền văn minh kỳ vĩ trong lịch sử. Đó chính là nền văn minh Lạc Việt trải gần 5000 năm văn hiến.


Xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của bạn đọc.
Hoàn tất bản thảo ngày 20 .11 . 2006.
Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Mời xem các phần khác:

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết dưới đây của Trần Minh Nhật - một học sinh của tôi và là nhà nghiên cứu Địa Lý Lạc Việt xuất sắc của TT NC Lý học Đông phương - Đáng nhẽ ra, anh Trần Minh Nhật là Phó Giám đốc phụ trách...

Giáo sư Cao Chi đã biên dịch một đề tài mới nhất trong vật lý thiên văn hiện đại, mô tả các liên đới trong vũ trụ, để từ đó giải thích các hiện tượng rối lượng tử. Mà trong đó, hai hạt lượng tử dù...

“Dị nhân” Nguyễn Vũ Tuấn Anh khẳng định: Ngày tận thế phải có xuất hiện những hiện tượng cận hiệu ứng – hay gọi là điềm báo như trước cơn mưa to thì trời có mây đen, hoặc nổi gió...

Theo Lý học Đông phương thì "ngày tận thế" là một trong những ngày tốt, có thể dùng để khai trương, khởi công một số việc.

Xin giới thiệu vài nét về nền văn minh Maya, nền văn minh huyền thoại đã xây dựng nên bộ lịch khiến cả thế giới phải để tâm.

“Tôi từng nghiên cứu về ngày tận thế và đó là một ngày như mọi ngày. 21.12 là ngày đông chí..."

Chẳng bao giờ có Ngày Tận Thế cả&#33;<br />Từ lâu Thiên Sứ tôi đã xác định điều này. Việc đe dọa Ngày Tận Thế là thứ tư duy từ Địa Ngục của Sa tăng. Trong Thánh Kinh, Đức Giesu đã nói: “Ta sẽ xây...