Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - Phụ chương

Ngày đăng: 04/07/2008 00:00:00

Ngân (Kim) Đăng (Hỏa) Giá (Mộc) Bích (Thổ) Câu (Kim)
Yên (Hỏa) Mãn (Thủy) Tự (Thổ) Chung (Kim) Lâu (Mộc)
Hán (Thủy) Địa (Thổ) Siêu (Hỏa) Sài (Mộc) Thấp (Thủy)


Viết gọn lại là:


Ngân đăng giá bích câu.
Yên mãn tự chung lâu
Hán địa siêu sài thấp


Sự đồng âm khác nghĩa của âm Hán Việt trong bài thơ trên có thể dịch ra theo một nghĩa khác của bài thơ trên:


# Ngân đăng giá bích câu


Ngọn đèn bạc làm lạnh bức tường vàng.


Có thể hiểu nội dung của nó là giá trị giả, thấp kém đã thay thế cho giá trị thật, cao quí.


# Yên mãn tự chung lâu


Lửa đã cháy ngập trong toà lâu đài.


Có thể hiểu là sự nguy nan của quốc gia Văn Lang có nguyên nhân từ bên trong không thể cứu vãn.


# Hán địa siêu sài thấp


Đất nhà Hán đã nghiêng tràn đến chỗ thấp nhất.


Sự đô hộ của nhà Hán đã hoàn tất trên lãnh thổ Văn Lang xưa.
Bạn đọc nếu biết về luật thơ ngũ ngôn tứ tuyệt thì sẽ nhận thấy rằng nó thiếu một câu cuối. Người viết tôi mạo muội thêm vào một câu cuối cho đủ khổ thơ là:


Viêm (Hỏa) Thủy (Thủy) Lạc (Mộc) Kim (Kim) Âu (Thổ).
Bởi những lý do trên mà: Hành Thủy và Hỏa đã sai lạc với nguồn gốc của nó.


Và như vậy, bài thơ tứ tuyệt đủ sẽ là:


Ngân đăng giá bích câu.
Yên mãn tự chung lâu
Hán địa siêu sài thấp
Viêm Thủy lạc kim âu.


Câu thứ tư này không lạc vận với 3 câu trên và trùng với nội dung ban đầu của nó với đủ Ngũ hành. Điều này được diễn tả như sau:


Ngân (Kim) Đăng (Hỏa) Giá (Mộc) Bích (Thổ) Câu (Kim).
Yên (Hỏa) Mãn (Thủy) Tự (Thổ) Chung (Kim) Lâu (Mộc).
Hán (Thủy) Địa (Thổ) Siêu (Hỏa) Sài (Mộc) Thấp (Thủy).
Viêm (Hỏa) Thủy (Thủy) Lạc (Mộc) Kim (Kim) Âu (Thổ).


Nội dung của toàn bộ bài thơ được giải mã có thể hiểu rằng: Những giá trị giả đã thay cho những giá trị thật - Khi mà nước Văn Lang đã suy sụp từ bên trong và bị nhà Hán chinh phục. Nhưng giá trị tri thức vĩ đại của đất nước này - mà một trong những nền tảng căn bản của nó là bảng nạp âm 60 hoa giáp - đã phải thay đổi ở hai hành Thủy Hỏa.

Mời xem các bài khác: 1. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu

 2. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia

 3. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn

 4. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1

 5. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2

 6. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3

 7. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1

 8. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2

 9. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3

 10. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4

 11. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1

 12. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1

 13. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2

 14. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3

 15. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 2

 16. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 3

 17. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 1

 18. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 1

 19. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 2

 20. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3

 21. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương

 22. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 1

 23. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 2

 24. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 1

 25. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 2

 26. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết dưới đây của Trần Minh Nhật - một học sinh của tôi và là nhà nghiên cứu Địa Lý Lạc Việt xuất sắc của TT NC Lý học Đông phương - Đáng nhẽ ra, anh Trần Minh Nhật là Phó Giám đốc phụ trách...

Giáo sư Cao Chi đã biên dịch một đề tài mới nhất trong vật lý thiên văn hiện đại, mô tả các liên đới trong vũ trụ, để từ đó giải thích các hiện tượng rối lượng tử. Mà trong đó, hai hạt lượng tử dù...

“Dị nhân” Nguyễn Vũ Tuấn Anh khẳng định: Ngày tận thế phải có xuất hiện những hiện tượng cận hiệu ứng – hay gọi là điềm báo như trước cơn mưa to thì trời có mây đen, hoặc nổi gió...

Theo Lý học Đông phương thì "ngày tận thế" là một trong những ngày tốt, có thể dùng để khai trương, khởi công một số việc.

Xin giới thiệu vài nét về nền văn minh Maya, nền văn minh huyền thoại đã xây dựng nên bộ lịch khiến cả thế giới phải để tâm.

“Tôi từng nghiên cứu về ngày tận thế và đó là một ngày như mọi ngày. 21.12 là ngày đông chí..."

Chẳng bao giờ có Ngày Tận Thế cả&#33;<br />Từ lâu Thiên Sứ tôi đã xác định điều này. Việc đe dọa Ngày Tận Thế là thứ tư duy từ Địa Ngục của Sa tăng. Trong Thánh Kinh, Đức Giesu đã nói: “Ta sẽ xây...